بیش از ۳۷ سازمان کارگری و اتحادیه و گروه محلی گرد آمده بودند تا بگویند در اوضاع اقتصادی بد کنونی هم می شود برای ایجاد کار خوب چاره اندیشی کرد

 

شهروند  ۱۲۰۵ ـ پنجشنبه ۲۷ نوامبر ۲۰۰۸


 

انگار نمی شود گفت از شرایط اقتصادی بد باید توقع کار خوب را داشت، اما شنبه ۲۲ نوامبر در محل مترو کدیوید میلر شهردار تورنتوانونشن سنتر افزون بر ۹۰۰ تن گرد آمدند تا بگویند در شرایط بحرانی اقتصادی هم می توان توقع کار خوب داشت.

بیش از ۳۷ سازمان کارگری و اتحادیه و گروه محلی گرد آمده بودند تا بگویند در اوضاع اقتصادی بد کنونی هم می شود برای ایجاد کار خوب چاره اندیشی کرد. تعریف شرکت کنندگان و سخنگویان این گردهمایی از کار خوب، کاری بود که کارگر بتواند با آن زندگی کند، فرزندانش را به مدرسه بفرستد و اگر به سن کالج و دانشگاه رسیدند توان فرستادن آنان به دانشگاه را داشته باشد و در پایان قادر باشد سرپناهی برای خود و فرزندانش تدارک ببیند.

شرکت کنندگان در کنفرانس شنبه ۲۲ نوامبر بر این باور بودند که چهره ی شهر تورنتو تغییر کرده است، بیش از ۵۲ درصد ساکنان بزرگترین شهر کانادا مهاجران و گروههای قومی هستند. از سوی دیگر سیمای کارگری شهر نیز دچار تحول شده است، دیگر اتحادیه های کارگری نمایندگان کارگران صنایع بزرگ فولاد و اتومبیل سازی و کارخانه های عظیم تولیدی نیستند، زیرا آنگونه کارها در شهرهای بزرگی مانند تورنتو دیگر چندان محلی از اعراب ندارد. در نتیجه سازمان ها و اتحادیه های کارگری و گروههای قومی و مهاجر باید در اندیشه ی سامان  دادن به کارهای خدماتی شهر باشند؛ کارهایی که بیشتر به دست مهاجران و اعضای گروههای قومی انجام می پذیرد، مانند کارگران هتل ها، رستوران ها، رانندگان تاکسی، صندوق داران مغازه ها، سوپرمارکت ها و کارگران پمپ بنزین ها و دهها مرکز کاری دیگر که همه اگر نه، بیشترشان توجلد شهروند 1205- 27 نوامبر 2008سط مهاجران و گروههای قومی ساکن شهر ما انجام می شوند.

گردهمایی شنبه ۲۲ نوامبر بر این پایه تشکیل شده بود که در حد توان باید در شهر کوشید که همه ی کارها به کار خوب و مناسب تبدیل شوند، و این ممکن نیست مگر در سایه ی همکاری مردم، کارگران، کوشندگان سازمانها و اتحادیه های کارگری و مسئولان شهری.

حضور دیوید میلر شهردار تورنتو در نشست بنابر همین نگاه به ماجرا معنا می داد. علاوه بر میلر Peter Tabuns نماینده مجلس انتاریو، و اولیویا چاو نماینده مجلس فدرال، هر دو از حزب دمکرات نو، از شرکت کنندگان در این کنفرانس بودند.

 

استقبال مردم، رسانه ها، سازمانهای کارگری و مسئولان شهر از نخستین کنفرانس "کار خوب" نشان داد که اینگونه کوشش ها از ضرورت های انکار ناکردنی شرایط اقتصادی و اجتماعی ویژه شهر ما تورنتو هستند، و شعار "کار خوب برای تورنتوی بهتر" شعاری است که سود همگان را در بر دارد.

با برگزاری چنین کنفرانس هایی ست که اتحادیه های کارگری تورنتو، متوجه اهمیت نقش مهاجران قومی می شوند. در چنین نشست هایی اتحادیه ها، درمی یابند که بایستی در جلب مهاجران قومی بکوشند و بدون همکاری آنان در دستیابی به خواسته هایشان موفق نخواهند بود. متاسفانه برخی از رهبران اتحادیه های جا افتاده و قدیمی ظاهرا به اهمیت این گونه نشست ها پی نبرده اند، و دلیل این امر غیبتشان در این نشست بود.

در چنین کنفرانسی پیام کارگران مهاجر به اتحادیه های کارگری شنیده خواهد شد. آنها می گویند: باید با کارگران مهاجر ارتباط برقرار کرد. مهاجران قومی مهمترین نیروی کار هستند و آینده اتحادیه های کانادایی در دست کارگران قومی است.

نقطه قوت این کنفرانس در این بود که توانست توجه جوامع قومی را به خود جلب کند. در کنار یکدیگر است که به منافع مشترک خود آگاهی می یابیم. اینکه فرق نمی کند که در کجا و به چه کاری مشغول هستیم، اما باید مطمئن شویم که در این شرایط بد اقتصادی که دولت به شرکت های بزرگ کمک می کند، از آنها این تعهد را بگیرد که در ایجاد کار و شغل کوشا باشند و امنیت شغلی ما جوامع مهاجر به خطر نیفتد.

اینگونه کوشش ها اما هنگامی نتیجه ی درست به بار می آورد که تداوم داشته باشد و پی گیری گردد. نمی توان با یک یا چند کنفرانس موفق چهره ی شهر را به سود اکثریت ساکنان آن دگرگون کرد. همه  ما ساکنان این شهر باید دست به دست هم بدهیم تا از بهبود شرایط شهری همگی بهره مند شویم. حضور گروههای قومی که اکثریت جمعیت شهر را تشکیل می دهند در گردهمایی هایی مانند نشست ۲۲ نوامبر هم به کارگران و کارکنان شهری و هم به مسئولان شهر کمک خواهد کرد که در راستای بهبود شرایط کاری و زیستی به سود همگان کوشش کنند.


 

گزارش تصویری این کنفرانس را در سایت زیر مشاهده کنید:

http://www.labourcouncil.ca/goodjobs/index.htm