شهروند ـ دان منجرینگ و خانواده اش آگوست سال گذشته به ویندزور نقل مکان کردند. آنها در آن زمان فکر می کردند که سگ مورد علاقه شان، تور، را برای همیشه از دست داده اند. برای آنها جدا شدن از تور،  یک برنیس  شپرد استرالیایی، بسیار سخت بود.

گم شدن تور مشکوک به سگ دزدی بود، ولی این خانواده هرگز امیدش را برای پیدا کردن او از دست نداد.  تور آخرین بار در  اکتبر سال ۲۰۱۴ در حالی که  در حیاط خانه خانواده منجرینگ  در بریتیش کلمبیا دراز کشیده بود، دیده شده بود. همسایه ها دیده بودند که دو مرد ناشناس او را صدا زده اند. با گم  شدن تور خانواده منجرینگ قلبشان شکست. نه تنها تور اولین سگ آنها بود، بلکه هدیه کریسمس دختر ۱۲ ساله شان برونین نیز بود.

thor

آنها به ویندزور نقل مکان کردند و بالاخره روزی زنگ تلفن بعد از دو سال به صدا درآمد. دامپزشک قبلی شان از بریتیش کلمبیا بود که اعلام می کرد تور در یک پناهگاه نجات در های ریور پیدا شده است. تور ظاهرا در کارخانه ای در شمال استان بریتیش کلمبیا پیدا شده بود و توسط مردی که قصد داشت سرپرستی اش را قبول کند، اما ساختمانش این اجازه را به وی نداده بود، به این پناهگاه در جنوب استان آورده شده بود.

bronwyn-mengering

هفته گذشته تور با هواپیما به ویندزور آمد و بعد از دو سال به خانواده اش پیوست. او همانند گذشته ریلکس و خوشحال و دوست داشتنی است و هیچ علامتی از آسیب جسمی یا روحی را با خود ندارد.