شهروند – علی شریفیان: اعضای حزب محافظه کاران پیشروی انتاریو هفته اول ماه مه آرای خود را به کاندیدای مورد نظر خود خواهند داد و قرار است هر کاندیدایی که بیشترین آرا را به دست آورد روز نهم ماه مه به عنوان رهبر جدید حزب معرفی شود.
هم اکنون پاتریک براون، کریستین الیوت و مونته مک ناگتون سه کاندیدای رهبری حزب هستند. پاتریک براون می گوید من ۴۰ هزار نفر را به عضویت حزب در آورده ام و مطمئن هستم که برنده خواهم بود.
این کاندیدا هفته گذشته حمایت چند تن از اعضای پرسابقه و با نفوذ حزب و از جمله پل گادفری را هم به دست آورده است و گادفری پس از اعلام حمایت خود از براون گفته است من مطمئن هستم که این جوان با نیروی جوانی خود روح تازه ای در کالبد حزب خواهد دمید و آن را دوباره زنده خواهد کرد. کریستین الیوت ۳۴ هزار حق عضویت جدید به علاقمندان حزب فروخته است.

از چپ: پاتریک براون، کریستین الیوت و مونته مک ناگتون

از چپ: پاتریک براون، کریستین الیوت و مونته مک ناگتون

آخرین مناظره بین این کاندیداها هفته آینده برگزار می شود.
پس از اینکه تیم هوداک به دنبال شکست از لیبرال ها در انتخابات از مقام خود کناره گیری کرد، جیم ویلسون بطور موقت رهبری حزب را بر عهده گرفته است. تیم هوداک به مدت ۵ سال رهبر حزب بود. محافظه کاران در چهار انتخابات پی در پی گذشته انتاریو از لیبرال ها شکست خورده اند.