قوه قضائیه مدعی شده بود که اجرای احکام سنگسار متوقف شده است کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز ۱۲ دی ماه ۱۳۸۷اعلام کرد که  …


شماره ۱۲۱۱ ـ پنجشنبه  ۸ ژانویه ۲۰۰۹


 

قوه قضائیه مدعی شده بود که اجرای احکام سنگسار متوقف شده است کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز ۱۲ دی ماه ۱۳۸۷اعلام کرد که طبق تائید منابع موثق، احکام سنگسار سه مرد در گورستان بهشت رضای شهر مشهد در تاریخ پنجم دی ماه ۱۳۸۷ اجرا شد. در حالی که دو نفر در اثر سنگسار جان سپردند، نفر سوم که افغانی الاصل بود، موفق شد از گودال سنگسار فرار کند، اما هنوز از سرنوشت او خبری در دست نیست. سنگسار به دست ماموران دولت انجام شد.

اجرای این احکام سنگسار با ادعای رسمی مقامات ایرانی مبنی بر توقف سنگسار، در تناقض است. سنگسار شکلی از اعدام است که جامعه بین المللی آن را وحشیانه و سبعانه می داند. علیرضا جمشیدی؛ سخنگوی قوه قضائیه در ۱۵ مرداد ماه ۱۳۸۷ ادعا کرد که اجرای همه احکام سنگسار متوقف شده اند و مجازات سنگسار دیگر به هیچوجه اجرا نخواهد شد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، مردها به جرم روابط جنسی غیر مشروع حکم سنگسار دریافت می کنند و در اجرای این احکام، آنها را تا کمر در گودال، خاک می کنند و به آنها سنگ پرتاب می کنند. اگر محکومی که به شهادت دیگران حکم سنگسار دریافت کرده باشد و در حالی که به او سنگ پرتاب می کنند، بتواند از گودال فرار کند از مرگ نجات می یابد و این همان اتفاقی است که برای یکی از محکومین به سنگسار در مشهد در پنجم دی ماه اتفاق افتاد، اما اگر محکومی که به شهادت خود حکم سنگسار دریافت کرده باشد و هنگام سنگسار فرار کند، او را مجددا در گودال خاک می کنند و آنقدر سنگ به او پرتاب می کنند تا بمیرد.

در دو سال گذشته با احتساب مورد اخیر در مشهد حداقل ۶ نفر سنگسار شده اند.

سخنگوی قوه قضائیه؛ علیرضا جمشیدی در کنفرانس مطبوعاتی نهم دی ماه ۱۳۸۷ در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره حکم سنگسار افسانه در شهر شیراز پرسید، ادعا کرد که حکم او هنوز توسط دیوان عالی قطعی نشده است. این در حالی است که مدافعان حقوق بشر در ایران در تاریخ چهاردهم مرداد ماه؛ درست یک روز قبل از ادعای قوه قضائیه مبنی بر توقف سنگسار، از تائید حکم سنگسار افسانه  توسط دیوان عالی باخبر شده بودند.

از آنجا که سنگسار نقض حق حیات انسان است و اجرای سنگسار روابط بین المللی ایران را تخریب می کند، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی خواست سنگسار را متوقف و اجرای آن را ممنوع کنند.