شهروند ـ وزارت کار انتاریو در حال راه اندازی یک ابتکار جدید برای جلوگیری از سوءاستفاده و قانون شکنی کارفرمایان در صنعت رستوران است. این پروژه آزمایشی کارفرمایان و گروه های کارگری را گرد هم می آورد تا بتواند ریسک های جدی را که حقوق کارگران را در محیط کار تهدید می کند، شناسایی کند.

این پروژه توسط افسر ریسک شرکت این وزارت خانه، سوجوی دی (Sujoy Dey) رهبری می شود؛ او قبلا هم در زمینه کاهش تصادفات، آسیب و مرگ و میر کارگران معدن انتاریو فعالیت مشابهی انجام داده بود.

گروه های کارگری بارها صنعت رستوران را ـ بویژه در بحث حقوق و دستمزد ـ به عنوان یکی از بدترین موارد نقض حقوق کارگران شناسایی کرده اند.

chinese-restaurant-workers

به بسیاری از کارگران رستوران ها در تورنتو کمتر از حداقل حقوق و دستمزد، که ۱۱.۵۰ است، پرداخت می شود.

هدف این تمرین آزمایشی شناسایی و به دست آوردن بینش بهتر نسبت به عواملی است که باعث نقض حقوق کارگران در این صنعت می شود.  این بررسی از پاییز امسال شروع خوهد شد.