شهروند ـ سه مسافر کشتی کروز کانادایی به جرم حمل ۹۵ کیلوگرم کوکایین روز دوشنبه توسط پلیس استرالیا دستگیر و متهم شدند. این مقدار مواد مخدر که ارزشی برابر ۳۱ میلیون دلار استرالیا و ۳۰ میلیون دلار کانادا دارد بزرگترین محموله ای است که تاکنون به وسیله مسافران کشتی های کروز حمل شده است.

این سه کانادایی با احتمال حبس ابد روبرو هستند. آنها تا دادگاه بعدی شان، ۲۶ اکتبر در زندان باقی خواهند ماند.

australia-drug-bust

تحقیقات در زمینه این که منبع بارگیری این محموله کجا بوده است، همچنان ادامه دارد.