این تصویر به هیچ وجه درخشان، امیدوارکننده یا نویدبخش نیست. سالی که بازهم با کشته شدن، ربوده شدن و تهدید روزنامه نگاران و خبرنگاران همراه بوده است.

شماره ۱۲۱۱ ـ پنجشنبه  ۸ ژانویه ۲۰۰۹


 

رادیو فرانسه: این تصویر به هیچ وجه درخشان، امیدوارکننده یا نویدبخش نیست. سالی که بازهم با کشته شدن، ربوده شدن و تهدید روزنامه نگاران و خبرنگاران همراه بوده است.

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال گذشته در سراسر جهان ۶٠ روزنامه نگار کشته شده اند. یکی از همکاران گزارشگران بدون مرز از جمله کشته شدگان است. در همین مدت، ۶٧٣ روزنامه نگار و خبرنگار بازداشت شده اند و ٩٢٩ تن دیگر آماج تهدید و ارعاب بوده یا مورد تهاجم قرار گرفته اند. ربوده شدن ٢٩ نفر، از دیگر مصائبی است که بر سر اصحاب رسانه ها آمده است و ٣۵٣ رسانه سانسور شده اند. سانسور و سرکوب در عرصه ی اینترنت نیز در سال ٢٠٠٨ نمود بارز و چشمگیری داشته است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه ی خود از قتل یک وبلاگ نویس، تهدید و تهاجم به ۴۵وبلاگ نویس دیگر و بالاخره مسدود و تعطیل شدن ١٧۴٠ سایت اینترنتی خبر می دهند. ایران با مسدود کردن ٣٨ سایت در این عرصه فعال بوده است.

از نظر جغرافیائی، منطقه ی آسیای غربی و خاورمیانه قتلگاه اهل رسانه است. بعد از عراق با ١۵کشته در میان روزنامه نگاران، پاکستان با ٧ و فیلیپین با ۶کشته در مقام های بعدی قرار دارند. البته در مکزیک، در آمریکای لاتین، نیز چهار نفر بر سر پوشش خبری رویدادها جان خود را از دست داده اند.

مطلب مهم دیگر در این گزارش تأکید بر این امر است که دولت های ناقض حقوق مطبوعات و رسانه به مجازات کسانی که این روزنامه نگاران و خبرنگاران را به قتل رسانده اند یا مورد تهدید و تهاجم قرار داده اند اعتنائی نکرده و آنان را تحت پیگرد قضائی درستی قرار نمی دهند. گزارشگران بدون مرز ضمن یادآوری این نکته که آمار و ارقام سال ۲۰۰۸ در مقایسه با سال گذشته کاهش داشته است می افزاید این کاهش آماری به معنای بهبود وضعیت آزادی مطبوعات و دیگر رسانه ها و سهل تر شدن کار اصحاب رسانه ها نمی باشد.