شهروند ـ محافظه کاران پیشرو با پیروزی خیره کننده شان در روژ ریور (Rouge River) اسکاربورو پا جای کاتلین وین از حزب لیبرال گذاشتند.ریموند چو، (Raymond Cho) 79 ساله و یک عضو سالخورده ی شورای شهر، روز پنج شنبه توانست با پیروزی در انتخابات، اولین صندلی حزب محافظه کار را از نماینده ی پارلمان باس بالکیسون، که در ماه مارس به طور ناگهانی  بازنشسته شد، بعد از شکست سال ۲۰۱۴ ، بازپس گیرد.

پاتریک براون ـ ریموندچو ـ داگ فورد

پاتریک براون ـ ریموندچو ـ داگ فورد

او پیروزی اش را مدیون داگ فورد می داند و می گوید بدون کمک او هیچ وقت در این انتخابات برنده نبود. این پیروزی یک ضربه سیاسی به کاتلین وین لیبرال بود که از زمان کسب قدرت در سال ۲۰۰۳ اکثریت قریب به اتفاق بخش های انتخاباتی تورنتو دست وی بود. با وجود این شکست کاتلین وین در نظر دارد تا رهبری لیبرال ها را در مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۸ بر عهده داشته باشد. او می گوید که شکست در این انتخابات ناامید کننده بوده و باعث شده است که به فکر فرو رود.

وین می گوید که مردمان خوب اسکاربورو برای سالیان سال طرفدار حزب لیبرال بوده اند و به آنها رای داده اند و او حتما با نماینده ها درباره ی این شکست صحبت خواهد کرد.