شهروند- مرکز خریدیورک دیل اولین مرکز خرید در کاناداست که استفاده از نی پلاستیکی را ممنوع می کند. براساس این خبر که روز دوشنبه اعلام شد از ماه اکتبر ۲۰۱۹ تمامی رستوران ها و کافه ها و مغازه های داخل مرکز خرید باید استفاده از نی پلاستیکی یک بار مصرف را متوقف کرده و از نوع دیگری نی که بازیافت می شود استفاده کنند.

مرکز خرید یورک دیل یکی از مراکز خرید پیشتاز در توجه به مسایل محیط زیستی است. این اقدام باعث خواهد شد که زباله ی پلاستیکی به میزان قابل توجهی در این مرکز خرید کاهش یابد.

 نی های پلاستیکی یکی از زباله های بسیار خطرناک برای موجدات آبزی است و در سالهای اخیر شاهد آسیب های زیادی هستیم که این نوع زباله به موجودات آبزی کوچک وارد کرده اند و باعث خفگی و مرگ آنها شده اند.

هم اکنون در مرکز خرید یورکدیل بیشتر رستوران ها و کافه ها از ظروف دائمی و لیوان های دائمی به جای ظروف و لیوان های پلاستیکی یک بار مصرف استفاده می کنند و همین امر موجب شده است تا میزان ۶۵ درصد از تولید زباله های پلاستیکی در این مرکز خرید کاسته شود.