شهروند ـ امسال با شروع فروش شراب در فروشگاه های مواد غذایی از ۲۸ اکتبر، مهمانی هالووین بسیار متفاوت خواهد بود و علاقنمدان می توانند برای برگزاری مهمانی خود از انواع شراب های محلی و وارداتی دنیا به راحتی و با رفتن به فروشگاه مواد غذایی محل بهره مند شوند. این تغییر در خرده فروشی مشروبات الکلی استان انتاریو باعث می شود تا مصرف کنندگان به راحتی بتوانند همراه با خرید مواد غذایی معمول به شراب دلخواه دسترسی داشته و با انواع شراب های کانادایی و دنیا راحت تر آشنا شوند.

همچنین تولیدکنندگان کانادایی نیز به روش دیگری برای فروش شراب هایشان دست خواهند یافت.

wine-wynne

کاتلین وین نخست وزیر انتاریو، مقررات دست و پا گیر استانی را در خصوص فروش مشروبات الکلی کنار گذاشت و در مرحله ی اول فروش آبجو و حال فروش شراب را در فروشگاه های مواد غذایی آزاد کرد.

از ۲۸ اکتبر شراب ها در ۷۰ فروشگاه مواد غذایی برای فروش بر روی قفسه ها قرار خواهند گرفت. LCBO همچنان به فروش مشروبات با درصد بالای الکل و شراب و آبجو ادامه خواهد داد.