شهروند ـ عروس نقاب دار تورنتو هنرمندی است که طی۴ ماه گذشته در تورنتو راه رفته است و نامه هایش را سطح شهر پراکنده کرده است. او در نشستی، به صورت کتبی و بدون کلام،  انگیزه هایش را از این اقدام اعلام کرد. هدف او از این کار بالابردن سطح آگاهی مردم نسبت به خشونت فیزیکی و جنسی و فهماندن این موضوع به قربانیان این خشونت هاست که آنها تنها نیستند.  این عروس نقاب دار که خودش یکی از قربانیان خشونت است می گوید که احساس تنهایی کردن در این موارد از هر چیز دیگری بدتر است. نامه های این عروس که در این مدت در سطح شهر پراکنده شده است از تجربیات شخصی اش از پیچیدگی  خشونت فیزیکی و جنسی در یک رابطه ی عاشقانه می گوید.

maskedbride

به نظر می رسد معتادان و افرادی که خشونت ها را اعمال می کنند بدشان نمی آمد که او را در این مدت دنبال کنند و او به آنها این اجازه را داده است. به عقیده او این افراد گاهی افرادی هستند که ما دوستشان داریم ویا به افرادی که ما دوستشان داریم نزدیکند و ما نمی خواهیم قبول کنیم که آنها از روی قصد این اعمال را انجام می دهند و بیشتر به خوبی هایشان توجه می کنیم، خوبی هایی که در پسشان سیاهی و زشتی است.

دلیل نقاب گذاشتن این است که این هنرمند می خواهد نماد افرادی باشند که خاموشند و شنیده و دیده نمی شوند و در معرض خشونتند. این هنرمند که نمی خواهد هویتش برای کسی آشکار شود در سکوت و تنها با نامه از مقاصدش می گوید و باعث شده است که توجه زیادی را درتورنتو به خودش جلب کند.  او می گوید که امیدوار است حضورش باعث شود انسان های قربانی خشونت این راه را ادامه داده و داستان های خود را فاش سازند و همه باید بدانیم که هیچ کسی از این رفتارها در امان نیست.