شهروند ـ کریستا دوشن (Krista DuChene) و اریک گیلیس (Eric Gillis) توانستند روز یکشنبه اولین کانادایی هایی باشند که به خط پایان دو ماراتون برسند، اما ظاهرا به دلایل استانداردهای بالایی که توسط کمیته ی دو و میدانی کانادا وضع شده است، آنها برای شرکت در مسابقات جهانی ماراتون و داشتن مقام نمایندگی کانادا شایسته نیستند.

دوشن روز یک شنبه توانست در مسابقات ماراتون بانک اسکوشیا، که دو برابر جهان است، اولین زن کانادایی باشد که به این سرعت برسد و از خط پایان بگذرد.

او می گوید با اینکه اولین نفر بوده است، اما هنوز نمی تواند استانداردهای کانادا را تامین کند و در کمال ناباوری حتی رتبه یB را هم نیاورده است. زمان او ۲:۳۴:۰۲ می باشد که مطابق استانداردها ی IAAF است، اما از نظر استانداردهای کانادایی او شایستگی شرکت در مسابقات جهانی را ندارد.

krista-duchene

گیلیس نیز با داشتن زمان ۲:۱۰:۰۹ برای شرکت در مسابقات جهانی نمی تواند شرکت کند. برنده ی مردان فیلمون رونو(Philemon Rono)  از کنیا با زمان ۲:۰۸:۲۷ و در میان زنان، شور دیمایز (Shure Demise) از اتیوپی با زمان ۲:۲۵:۱۸ بود.

دوندگان کانادایی از این که بر اساس استانداردهای کانادا ممکن است نتوانند برای مسابقات جهانی ماراتون که در سال ۲۰۱۷ در لندن برگزار می شود شرکت کنند بسیار ناراحتند و نمی دانند چرا کانادا سطح بالایی از استانداردها را برای آنها تعیین کرده است، استانداردهای کانادا بسیار بالاست و رسیدن به آنها بسیار سخت.