شهروند ـ در سال ۱۹۸۲ رژه بابانوئل تورنتو با خطر بسته شدن روبرو شد. جورج کوهن، بنیانگذار مک دونالد کانادا و روسیه، این روز را به خاطر می آورد. او در این روز به همراه دوستش پاول گادفری، که بعدها رییس متروپولیتن تورنتو شد، در دفتر کارش نشسته بود که تلفنی مبنی بر اینکه حامی مالی این رژه نمی تواند بیشتر از این به کارش ادامه دهد، دریافت کرد.

کوهن به همراه گادفری همان روز تصمیم گرفتند که این رژه را نجات بدهند و برای این کار سازمان خیریه ای را بنیاد نهادند که در همان سال اول توانست حمایت های مالی ۲۰ کمپانی را به خودش جلب کند، اما کوهن برای صحبت در این باره بسیار فروتن است و می گوید که این کمک یک کارگروهی بوده است و افراد بسیاری برای بقای این رژه کمک کرده اند و او تنها بخشی از آن بوده است.

santa-claus-parade

این رژه که هرساله شروع تعطیلات کریسمس را جشن می گیرد روز ۲۰ نوامبر از کریستی پیتز شروع شده و در بازار سنت لورنس خاتمه می یابد. امسال نیز ۱۱۲ مین سالش با حضور ۳۰۰۰ عضو داوطلب برگزار شد.

کریسمس بدون رژه بابانوئل طعم و بوی کریسمس ندارد و در این رژه صدها دلقک به سرگرم کردن و خنداندن مردم می پردازند و تمام خیابان پر از شادی و سرور می شود.

گفتنی است که شهرهای دیگر بزرگشهر تورنتو، در روزهای ۱۹ و ۲۰ نوامبر این رژه را مستقلا در شهرهای خود برگزار می کنند.