شهروند- مارلی، معروف به ماربلز (Marbles) سگی از نژاد میکس Collie-Shepherdمشهورترین و خبرسازترین سگ این روزهای شهر ماست. این سگ ماجراجو و مستقل که اهل اسکاربورو است و تنها ۶ سال دارد روز یک شنبه به تنهایی سوار بر قطار GO شد و به دان تاون تورنتو سفر کرد.

مارلی روز یک شنبه از دست صاحبانش که فرار کرد و خودش را به اولین قطار ایستگاه Rouge Hill رساند و بدون لحظه ای درنگ و پشیمانی راهی دان تاون تورنتو شد. دقایقی بعد از عزیمت مارلی صاحبانش که بسیار نگران بودند از طریق تلفن مطلع شدند که سگشان سالم است و در قطار GO عازم ایستگاه یونیون است.

ماموران قطار حدسشان این بود که مارلی برای دیدن جشنواره ی کارائیب از خانه گریخته است. مارلی در راه سفرش دوستان زیادی پیدا کرد و بسیاری از مسافران قطار با این سگ ماجراجو و اهل سفر عکس سلفی یادگاری گرفتند. خانواده ی مارلی از اینکه او صحیح و سالم به خانه بازگشته است بسیار خوشحالند و از اینکه سگی چنین مستقل و ماجراجو تحویل جامعه داده اند به خودشان می بالند.