شهروند ـ بر اساس یک آمارگیری که برای اولین بار است در کانادا انجام می شود، در ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۰۰۰ عضو نیروی مسلح کانادا، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و در این میان کارمندان تمام وقت زن، حدود ۴ برابر مردان بیشتر در معرض این آسیب ها و حملات  بوده اند. تقریبا بیشتر زنان در این ۱۲ ماه توسط مقام بالاتر و یا رییس خود مورد آزار جنسی واقعا شده اند، اما مردانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند اغلب توسط یکی از هم رده های خود و یا سربازان دیگر همسن خود مورد این آزار قرار گرفته اند.

canadian-forces

این آمار نشان می دهد که بیشتر از ۲۵ درصد زنانی که عضو نیروهای مسلح کانادا شده اند حداقل یک بار مورد آزار جنسی قرار گرفته اند که این رقم در مقایسه با مردان بسیار بیشتر است.

بر اساس اظهارات قربانیان این اعمال جنسی، خشونت و انجام آزارهای جنسی چیزی است که نیروهای مسلح در کانادا به صورت کلی درگیر آن است و باید با آن مقابله ی جدی شود.

مقامات مربوطه از این آمار بسیار ناراحت هستند و می گویند که با اینکه از گذشته بسیار متاسفند، اما تمام تلاششان را به کار خواهند گرفت که درآینده این اتفاق ها به کمترین میزان تقلیل پیدا کند.