شهروند ـ بر اساس قانون “حقوق برابر برای همه ی خانواده ها” (All Families Are Equal Act)، خانواده های همجنسگرا و دیگر خانواده هایی که برای داشتن فرزند نیاز دارند از روش های کمکی تولید مثل استفاده کنند، نیازی ندارند که بعد از به دنیا آمدن بچه سرپرستی بچه را به عهده بگیرند، در واقع این افراد مانند دیگر خانواده ها از زمان تولد بچه صاحبان قانونی و اصلی او و پدر و مادر بچه  تلقی می شوند.

equal-rights

بر اساس این قانون، پدرمادرهایی که به هر دلیلی از اهداکنندگان اسپرم استفاده می کنند و یا پدرمادرهای هم جنسی که مادر جانشین دارند، به طور قانونی و بدون نیاز به انجام عملیات اضافه ای بعد از تولد بچه، پدر و مادر آن شناخته می شوند.

این قانون روز سه شنبه در غیاب نیمی از محافظه کاران پیشرو به تصویب مجلس قانون گذاری انتاریو رسید. بسیاری از محافظه کاران علیه تصویب این قانون بودند و از اینکه واژه ی خانواده (Parents) به جای پدر و مادر استفاده شد ناراحت به نظر می رسیدند.