دانشگاه یورک تقریبا دهه پنجم خود را سپری می کند، لیکن هنوز خواستگاه بسیاری از فعالیتها است. با ادامه ی اعتصاب اخیر که سومین اعتصاب طولانی تمام دانشکده های  …


شماره ۱۲۱۲ ـ پنجشنبه  ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹


 


 

دانشگاه یورک تقریبا دهه پنجم خود را سپری می کند، لیکن هنوز خواستگاه بسیاری از فعالیتها است. با ادامه ی اعتصاب اخیر که سومین اعتصاب طولانی تمام دانشکده های یورک در ۱۲ سال اخیر محسوب می شود این سئوال پیش می آید که چرا یورک به این صورت مهار نشدنی است؟

میشل هورن استاد تاریخ در این باره میگوید:" در دهه ۶۰ یورک دانشگاه تازه تاسیسی بود و موج عظیمی از جوانان و تازه واردان و  اساتید جوان جذب محیط یورک  شدند و طبیعی بود که یک دانشگاه تازه تاسیس تا مدتها به دلیل نقص هایی که قطعا در آن یافت می شود خواستگاه اعتصابات متعددی شود. از همان زمان یورک بیشتر محل تجمع افراد گروه هایی با عقاید چپ شد و همانگونه که امروز نیز مشهود است با همان افکار این مدت به راه خود ادامه داده است.

اعتصاب ۳۳۴۰ استادیار و کارمند قراردادی دانشگاه و دستیاران فارغ التحصیل که  از ۶ نوامبر آغاز شد، منجر به سرگردانی ۵۰ هزار دانشجو شده است. تمامی این دلهره ها و تشویش ها به دلیل این است که دولت انتاریو وضعیت اشتغال کارمندان قراردادی دانشگاه را شفاف سازی نمی کند. کارمندان قراردادی دانشگاه به دلیل عدم وجود امنیت شغلی و عدم برخورداری از افزایش دستمزد و مزایا مبادرت به اعتصاب کرده اند. در میان دانشگاه های انتاریو، یورک تنها دانشگاهی است که طی ۱۲ سال اخیر سه بار اعتصاب داشته است. یورک همیشه در سرفصل مسائل خبری قرار داشته، چندی پیش یک دانشجو از دانشگاه یورک اخراج و آن دانشجو توانست از رئیس دانشگاه ادعای خسارت کند. یک استاد این دانشگاه نیز توانست رئیس خود را به دلیل اعتراض به تعطیلی کلاس در یک روز تعطیل یهودیان به کمیسیون حقوق بشر انتاریو بکشاند.

به هر حال همچنان اعتصاب در این دانشگاه ادامه دارد و دانشجویان نیمی از ترم پائیز را هنوز نخوانده اند در حالی که در سایر دانشگاه ها، ترم زمستانی آغاز شده است. گفته شده حدود چهار هزار دانشجویی ایرانی در دانشگاه یورک تحصیل می کنند.