تورنتواستار می نویسد: جان توری رهبر حزب محافظه کار انتاریو عدم راهیابی به پارلمان را بسیار دور از ذهن میدانست، لیکن شکست ۱۵ ماه پیش وی در انتخابات …


شماره ۱۲۱۲ ـ پنجشنبه  ۱۵ ژانویه ۲۰۰۹


 

تورنتواستار می نویسد: جان توری رهبر حزب محافظه کار انتاریو عدم راهیابی به پارلمان را بسیار دور از ذهن میدانست، لیکن شکست ۱۵ ماه پیش وی در انتخابات پارلمانی و عدم ورود به پارلمان انتاریو، برای او تجربه ای تلخ را رقم زد.

روز نهم ژانویه در یک کنفرانس مطبوعاتی، توری درکنار لاری اسکات به خبرنگاران گفت: خانم اسکات از اعضای پارلمان و (نماینده مردم هالیرتون، کاوازنا و لک بروک) جهت دستیابی بیشتر به اهداف حزب محافظه کار به عنوان اپوزیسیون رسمی دولت لیبرال انتاریو، کرسی خود را به رهبر حزب محافظه کار  انتاریو اعطا کرده است، تا  از این طریق اپوزیسیون محافظه کار قدرت بیشتری در پارلمان یافته و جهت دارتر عمل کند.

پیروزی کاتلین وین رقیب انتخاباتی لیبرال توری در تاریخ دهم اکتبر ۲۰۰۷ برای حزب محافظه کار همانند کابوس بود، زیرا عدم ورود رهبر اپوزیسین رسمی دولت انتاریو موجب استهزاء حزب محافظه کار، بویژه از سوی لیبرالها شد.

اسکات در باب شرح ماوقع به خبرنگاران گفت: من در پاییز سال گذشته نیز داوطلب اهدا کرسی خود به توری شدم، لیکن توری منتظر کسب اطمینان از راهیابی  دو سناتور منتخب هارپر از حزب محافظه کار به پارلمان بود که با عدم موفقیت آنها من پیشنهاد خود را بار دیگر به وی ابلاغ کردم.

توری در باب موفقیت خود در انتخابات سال ۲۰۱۱ هیچ امید و ایده ای ندارد، لیکن منابع آگاه معتقدند اسکات بار دیگر در این انتخابات شرکت خواهد کرد.

پیش از انتخابات میان دوره ای ماه مارچ توری اذعان داشت در صورت عدم کسب آرای لازم برای ورود به پارلمان، رهبری حزب محافظه کار را رها خواهد کرد. از فوریه  ۲۰۰۸ سمت توری به عنوان رهبر حزب محافظه کار در استان انتاریو بارها مورد بررسی قرار گرفت. او در حزب خود تنها از حمایت ۹/۶۶ درصد آرا برخوردار است و تاکنون به عنوان رهبر حزب و با حضور ۲۵ نماینده از حزبش در پارلمان بسیار ضعیف عمل کرده است.

توری معتقد است با انتخابات سال ۲۰۰۷ و دور افتادن او از پارلمان او قدرت کافی  برای عمل کرد قوی نداشته و هم اکنون با ورود به پارلمان کارهای زیادی است که او باید به آنها رسیدگی کند.

او می گوید: من در این مدت درسهای زیادی گرفتم و تجربیات جدیدی اندوخته ام که با به کارگیری آنها بازده بهتری خواهم داشت و مطمئنا در انتخابات آینده رای دهندگان من را به مک گینتی ترجیح خواهند داد. من به عنوان رهبر حزب تنها به سه یا چهار نکته اصلی می پردازم که آن عبارت است اقتصاد، اقتصاد و اقتصاد.

آندروآهورات نماینده نیو دموکرات پارلمان انتاریو از همیلتون، در روز نهم ژانویه اعلام کرد: امروز روز غم انگیزی بود، زیرا توری به زور خود را جایگزین یکی از هفت زن نماینده محافظه کار پارلمان انتاریو کرد.