شهروند ـ روز سه شنبه دولت فدرال اعلام کرد که توانسته است با استان ساسکاچوان بر سر سیستم بهداشت عمومی به توافقی برسد که بر اساس آن این استان می تواند کمک های مالی لازم را برای دو بخش  مراقبت در منزل و بهداشت روانی از دولت دریافت کند. همچنین این استان به توافق دیگری نیز  با دولت در رابطه با کلینیک های MRI خصوصی دست پیدا کرده و قرار است که زمان لازم به این استان داده شود تا به دولت فدرال ثابت کند که کلینیک های MRI خصوصی به ضرر سیستم بهداشت عمومی نیست و به آن ضربه ای وارد نمی کند.

با توجه به توافق های حاصل شده استان ساسکاچوان در طی ۱۰ سال آینده مبلغ ۱۹۰.۳ میلیون دلار بابت مراقبت در منزل و ۱۵۸.۵ میلیون دلار بابت بهداشت روانی از دولت فدرال بودجه دریافت خواهد کرد.

برد وال نخست وزیر ساسکاچوان

کلینیک های خصوصی MRI این اجازه را به بیماران می دهد که بدون صف انتظار و با بودجه ی شخصی بتوانند سرویس لازم را دریافت کنند.

این قرارداد مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است و برخی معتقدند که دولت کانادا برای رسیدن به یک توافق حتی می تواند قوانین دست ساخته ی خودش را نیز نادیده بگیرد.

خدمات MRI در کانادا معمولا توسط سیستم بهداشت عمومی و تنها برای افرادی که نیاز به آن دارند و بدون توجه به امکان مالی بیمار ارائه می شود.

هم اکنون دولت فدرال باید برای رسیدن با توافق در زمینه ی بهداشت عمومی با استان های دیگر مانند انتاریو و کبک که پر جمعیت هستند وارد مذاکرات شود.