شهروند ـ بر اساس گزارش آکسفام، دیوید تامسون و گلن وستون کانادایی معادل ۱۱ میلیون نفر از جمعیت کانادا ثروت دارند. در واقع ثروت این دو تاجر در کانادا معادل ۳۰ درصد جمعیت کاناداست. همچنین این گزارش بیان می کند که ۸ ثروتمند دنیا معادل ۵۰ درصد جمعیت جهان ثروت دارند. این گزارشی درباره ی ثروتمندان و فقرا نیست و در واقع گزارشی درباره ی خیلی ثروتمند ها و بقیه دنیاست.

دیوید تامسون (چپ) گلن وستون

Oxfam محاسبات خود را درباره ی توزیع جهانی ثروت بر اساس دو منبع Credit Suisse Global Wealth Data book و مجله ی فوربز به دست می دهد. تفاوت ثروت و درآمد در این است که ثروت به میزان دارایی ها بعد از کسر بدهی های هر فرد گفته می شود، اما درآمد آن چیزی است که در ازای انجام کار ماهیانه به هر فرد پرداخت می شود. داشتن درآمد بالا به معنی ثروتمند بودن نیست، زیرا با تغییر در کار و یا قطع کار درآمد فرد قطع شده و اگر ثروت نداشته باشد با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.

تمرکز ثروت در درصد کمی از یک جامعه می تواند در دراز مدت باعث خطرهای فراوانی مانند افزایش جرم و جنایت و بی اعتمادی شهروندان به یکدیگر شود.

دولت کانادا به دقت ثروت افراد را بررسی می کند و یکی از راه حل هایی که برای زدودن تمرکز ثروت پیشنهاد می شود افزایش مالیات بر درآمد برای ثروتمندان و افزایش کمک های اجتماعی برای قشر متوسط و فقیر است.