محمد رحیمیان

سالمندی، دورانی است که شخص در آن به آرامش و استقلال نیازمند است. در واقع همه ما تلاش می کنیم برای راهی که در آن فردایی آسوده داشته باشیم، اما واقعیت این است که اگر صادقانه از خود سئوال کنیم در سالخوردگی چگونه زندگی خواهیم کرد،  اکثرمان جوابی روشن حتی برای خودمان نداریم.

 ***

 سه شنبه گذشته برای شرکت ما روز متفاوتی بود، از آن جهت که توانستیم در جمع دوست داشتنی شهروندان ارشد، شرکت داشته باشیم. علت نگارش این مقاله از آن جهت است که در طی جشن بزرگ شهروندان که به مناسبت تولد عده ای از اعضاء برگزار شده بود فرصتی یافتیم تا با تعدادی از آنان گفتگویی داشته باشیم. در ابتدا تشکر فراوانی داریم از سرکار خانم شهناز هاشمی و آقای تقی شریفی عزیز که سهم بسزایی در فعالیت های شهروندان دارند و همینطور کلیه عزیزانی که ما را با روی خوش پذیرا شدند.

در این جلسه متوجه شدیم اغلب عزیزانی که به سن میانسالی و سالخوردگی نزدیک می شوند گمان می کنند نمی توانند بیمه ای داشته باشند. اکثرا اطلاعی از سرمایه گذاری برای نوه هایشان نداشتند و همینطور طرح هایی که می تواند برای هر شبی که در بیمارستان بستری شوند مبلغی به آنان دهد. در طی نزدیک به ۸۰۰ مقاله ای که در طول چند سال گذشته نگاشتیم تمام هدفمان اطلاع رسانی در زمینه راهکارهایی بوده که بتواند فرد را از روبرو شدن با مشکلات مالی در زمان نیاز رهایی بخشد. ولی روز سه شنبه متوجه شدیم شاید باید نوع نگارشمان را با زبانی متفاوت تر بیان کنیم تا بتوانیم اطلاعات مورد نیاز هر سنی را از جهت سرمایه گذاری انتقال دهیم.

خانمی از اعضاء کانون بیان می کرد به ما گفته شده اگر بخواهیم بیمه ای برای ناتوانی جسمی بگیریم باید پول زیادی پرداخت کنیم که این خارج از توان ماست. دیگری می گفت نمی خواهد برای هزینه های دارویش از فرزندانش کمکی دریافت کند، اما هزینه های دارو گاه بسیار سنگین می شود. در مورد طرح سرمایه گذاری برای نوه ها کسی اطلاعی نداشت و این در حالی است که اکثر این عزیزان نوه هایی داشتند. شاید شما خواننده گرامی هم فکر کنید نوه ای دارید، اما آنان به شما نیازی ندارند و می توانند با درآمد خوب زندگی کنند. این در حالی است که باید بدانید شما می توانید با پرداخت مبلغی ناچیز پولی هنگفت برایشان بگذارید و پرداخت کننده نیز می تواند مثلا فرزند شما باشد. این طرح مربوط به پدر بزرگها و مادر بزرگهاست، اما دلیلی ندارد که فرزند شما نتواند از این طریق، همراه با شما به فرزندش کمک کند. راه های سرمایه گذاری و حمایت مالی از آینده ای که هیچ یک از آن خبر نداریم بسیار است. همه ما مایلیم در سنین سالخوردگی کاملا مستقل زندگی کنیم و طبعاً این با حقوق دولتی به راحتی میسر نخواهد بود. در هر سنی هستید برای روزهای ناتوانی خود برنامه ریزی کنید و اجازه ندهید زمان، شما را در موقعیت غیر قابل علاج قرار دهد.

سئوالات خود را برای ما ایمیل فرمایید: info@insufin.com

 

* محمد رحیمیان کارشناس ارشد بیمه و سرمایه گذاری و عضو انجمن رسمی مشاورین امور مالی و سرمایه گذاری کانادا است.   

www.insufin.com