شهروند ـ این هفته ویک توز، وزیر امنیت عمومی دولت محافظه‌کار کانادا، اعلام کرد دولت حدود ۹۰ هزار دلار را به عنوان بودجه برای پیشرفت زیرساخت‌های امنیتی به شش سازمان مذهبی در تورنتوی بزرگ اختصاص می‌دهد.

توز خطاب به خبرنگاران، از جمله خبرنگار شهروند، گفت:”دولت ما متعهد به ساختن جوامع امن و قدرتمند است. ما می‌خواهیم کسب اطمینان کنیم جوامع آسیب‌پذیر ما قادر به حفاظت از خود در مقابل حوادث مربوط به جنایات حاکی از نفرت خواهند بود. بودجه‌ای که امروز اعلام شد به اعضای جامعه در تورنتو امکان می‌دهد گرد هم بیایند، به مذهب خود عمل کنند و فرصت‌های آموزشی در اختیار بگذارند، به سیاق امن و امان و صلح‌آمیز”.

بنا به اطلاعاتی که روابط رسانه‌ای وزارت امنیت عمومی به دست شهروند رسانده‌اند سازمان‌هایی می‌توانند از این مبلغ بهره بگیرند که بخواهند مبلغی را مشخصا به مسائل امنیتی اختصاص دهند.