شهروند ـ فرح طاهری: شنبه ۷ آگوست ۲۰۱۰، همچون سال های گذشته، دکتر رضا مریدی نماینده ایرانی تبار مجلس انتاریو از حوزه ی ریچموندهیل،

جشنی برپا ساخت تا طی آن با مردم بویژه آنهایی که در حوزه ی انتخابیه اش هستند، دیدار کند و ساعاتی را با هم به شادی سپری کنند.

در این جشن هزاران نفر شرکت کردند و با توجه به اینکه رفت و آمد مردم ادامه داشت و مرتبا، عده ای جای آنها که ترک مجلس کرده بودند را می گرفتند، واقعا باید گفت که استقبال بسیار خوبی از این جشن شده بود.

داوطلبان مراسم با همبرگر و سایر خوردنی ها و نوشیدنی ها از مردم پذیرایی می کردند. گروه های رقص چینی ها، فیلیپینی ها، هندی ها و … با موسیقی و رقص خود فضا را آهنگین و شاد کرده بودند.

دکتر مریدی و همسرش خانم پری مریدی در جشن سالانه با باربی کیو

مردم ازگوشه و کنار می آمدند تا با نماینده خود در مجلس سلام و علیکی کنند و عکس بگیرند.عکس ها خود گویا هستند.