منصور اسانلو فعال سرشناس کارگری که در حال گذراندن ایام محکومیت پنج ساله خود است، از چندی پیش به صورت غیرقانونی به زندان امنیتی رجایی شهر کرج که  …


شماره ۱۲۱۳ ـ پنجشنبه  ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹


 منصور اسانلو بعد از عمل چشم

منصور اسانلو فعال سرشناس کارگری که در حال گذراندن ایام محکومیت پنج ساله خود است، از چندی پیش به صورت غیرقانونی به زندان امنیتی رجایی شهر کرج که مختص نگهداری زندانیان خطرناک است تبعید گردیده است. وی طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه ضمن غیرقانونی خواندن تبعید خود خواستار پایان دادن به آن شده است. متن نامه اسانلو در ذیل می آید.

ریاست محترم قوه قضائیه جناب آقای شاهرودی

با سلام، احتراماً به استحضار می رسانم که اینجانب منصور اسانلو فرزند باقر، پرسنلی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از اوایل مرداد ما ۱۳۸۷ بدون هیچ حکم قضایی و بدون تشکیل جلسه شورای داخلی زندان و بدون آنکه در حکم یا دادنامه ای اشاره به تبعید به شهرستان کرج رجایی شهر شده باشد از زندان اوین به زندان رجایی شهر یعنی از تهران به کرج تبعید شده ام که بر خلاف مفاد آئین نامه های اجرایی و مقررات داخلی زندانهاست، لذا با توجه به آنکه بیش از پنج ماه است که به زندان رجایی شهر تبعید غیرقانونی شده ام، درخواست رسیدگی و بازگشت به زندان اوین را دارم.