روز شنبه رئیس سازمان سنجش خبرنگاران را فرا خواند تا از برخی فشارها به سازمان سنجش برای واگذاری ۴۰ درصد ظرفیت ها به بسیجیان فعال خبر دهد.

شماره ۱۲۱۳ ـ پنجشنبه  ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹


 

خبرنامه امیرکبیر: روز شنبه رئیس سازمان سنجش خبرنگاران را فرا خواند تا از برخی فشارها به سازمان سنجش برای واگذاری ۴۰ درصد ظرفیت ها به بسیجیان فعال خبر دهد.

عبدالرسول پورعباس در مصاحبه خود گفت:"برای واگذاری باقیمانده ۴۰ درصد سهمیه ایثارگران به بسیجیان فعال، فشار زیادی از ناحیه سازمان بازرسی و قوه قضائیه روی سازمان سنجش وارد می شود، تا جایی که حتی به تهدید انفصال از خدمت مسئول سازمان سنجش نیز منجر شده است."

وی افزود: در صورتی که این قانون را اجرا کنیم، ۴۰ درصد ظرفیت کنکور از رقابت آزاد و علمی خارج می شود."

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، رئیس سازمان سنجش در حالی این صحبتها را مطرح نمود که رئیس کمسیون آموزش مجلس نیز روز گذشته با اشاره به این وقایع از تخلف گسترده در کنکور امسال خبر داد و در واقع به نظر می رسد سهمیه چهل درصد برای بسیجیان امسال نیز در کنکور اعمال شده است که نتیجه آن محرومیت قشر وسیعی از نخبگان کشور از تحصیل است که با اعتراضات فراوانی نیز همراه بود.

این حوادث در حالی روی می دهد که در سالهای اخیر فعالان دانشجویی منتقد ستاره دار شده اند و اکنون به نظر می رسد این ستاره دار شدن به عموم دانشجویان در حال گسترش است.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس، علی عباسپور نیز در مصاحبه خود با مهر به تفاوت آشکار در پذیرش دانشجویان بومی و غیربومی در کنکور امسال اشاره کرد و گفت: با بررسیهایی که انجام شد و با اطلاعاتی که سازمان سنجش آموزش ارائه داده بود، تفاوت کاملا معنادار و قابل تأملی میان درصد پذیرفته شدگان غیربومی در دانشگاههای مهم کشور در کنکور ۸۷نسبت به کنکورهای گذشته مشاهده می شود».

وی افزود: به طور متوسط درصد پذیرش دانشجوی غیربومی از ۴۰ درصد در سال ۸۶ به حدود یک سوم و در برخی دانشگاهها به یک چهارم کاهش یافته است.