شهروند- هزاران نفر در اعتراض به فرمان های اجرایی اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده ی امریکا و علیه اسلام هراسی روز شنبه در مقابل سفارت امریکا در دان تاون تورنتو به تظاهرات پرداختند. این تظاهرات دومین راهپیمایی بزرگ در تورنتو در طی هفته ی گذشته بود. سخنرانان در مقابل سفارت آمریکا و در کنار نیروی پلیس که برای محافظت ایستاده بودند شعارهایی علیه اسلام هراسی و برتری نژاد سفید سر دادند و از دولت کانادا خواستند که هرچه سریع تر تصمیمات جدید دونالد ترامپ را محکوم کند.

تظاهرات کنندگان با اشاره به کشته شدگان مسجد در کبک، نادیده گرفتن حقوق سیاه پوستان در برخی مواقع و با اشاره به تعصب های دیده شده علیه همجنسگراها و تراجنسگراها اعلام کردند که کانادا نباید محلی برای این اعتقادات نژادپرستانه باشد و باید با آنها مقابله شود.

بعد از سپری کردن ساعاتی در مقابل سفارت آمریکا در بلوار یونیورسیتی، جمعیت تظاهر کننده از خیابان دانداس به سمت خیابان یانگ رفتند و سپس از طریق خیابان کویین به یونیورسیتی و مقابل سفارت بازگشتند.

در این خواسته همه با هم متحد بودند که کانادا باید برای کمک به مهاجران و پناهنده ها اقدامات بیشتری انجام بدهد و از آنها بیشتر محافظت کند.