به گزارش تورنتو استار جان برد وزیر حمل و نقل روز ۲۶ ژانویه خبر داد طی دو سال آینده هفت بیلیون دلار صرف مسائل زیربنایی خواهد شد.  


شماره ۱۲۱۴ ـ پنجشنبه  ۲۹ ژانویه ۲۰۰۹


 جان برد وزیر حمل و نقل


 

به گزارش تورنتو استار جان برد وزیر حمل و نقل روز ۲۶ ژانویه خبر داد طی دو سال آینده هفت بیلیون دلار صرف مسائل زیر
بنایی خواهد شد. وزیر حمل و نقل که مسئولیت امور زیربنایی کل کشور را به عهده دارد به خبرنگاران گفت: "ما تاکید زیادی روی این پروژه داریم و تا سال ۲۰۱۰ آن را به پایان خواهیم رساند. این سرمایه گذاری کمک شایان ذکری به اقتصاد خانواده های کانادایی خواهد کرد».

نحوه مصرف این بودجه به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:


 

ـ چهار بیلیون دلار به استانها و شهرداری ها تعلق پیدا می کند و در امور زیربنایی چون ساخت جاده، پل و تصفیه پساب های شهری صرف می شود.
مایکل ایگناتیف رهبر حزب لیبرال

ـ دو بیلیون دلار برای تعمیرات و ساخت کالج ها و دانشگاه های جدید

ـ یک بیلیون دلارجهت  زیرساختارهای سبز و محیط زیست.


 

اگرچه جرارد کندی، عضو پارلمان و از اعضای حزب لیبرال با دیده شک به بودجه تخصیصی دولت هارپر نگاه می کرد و ایگناتیف، رهبر حزب لیبرال هم می گفت، ما منتظر نتیجه کار هستیم ، ولی در نهایت پس از ارائه بودجه به پارلمان در روز سه شنبه ۲۶ ژانویه، و عدم تائید از سوی دو حزب ان دی پی و حزب بلاک کبکوا، روز چهارشنبه مایکل ایگناتیف نظر حزب لیبرال را مبنی بر تائید بودجه در ساعت ۱۱ صبح طی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد. به این ترتیب ائتلاف لیبرال ـ ان دی پی عملا پا نگرفت و دولت اقلیت استفن هارپر نجات یافت.