جایزه "سیمون دوبوار" در سال ۲۰۰۹ به پاس «حرکت شجاعانه و اصولی» زنان ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، به کمپین یک میلیون امضا اهدا شد. 


شماره ۱۲۱۳ ـ پنجشنبه  ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ سیمین بهبهانی پس از دریافت جایزه سیمون دوبوار به نمایندگی از سوی کمپین یک میلیون امضا در جمع زنان فرانسوی


 

مدرسه فمینیستی: جایزه "سیمون دوبوار" در سال ۲۰۰۹ به پاس «حرکت شجاعانه و اصولی» زنان ایران برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، به کمپین یک میلیون امضا اهدا شد. این جایزه به ابتکار جولیا کریستوا، فیلسوف فمینیست فرانسوی، از سال ۲۰۰۸ و به‌ خاطر صدمین سالگرد تولد سیمون دوبوار پایه‌گذاری شد. کریستوا جایزه "سیمون دوبوار" را برای زنان و حرکت‌هایی در نظر گرفت که در شرایط مخاطره‌آمیز، به مبارزه با تبعیض علیه زنان می‌پردازند.


 

پس از شنیدن خبر مسرت بخش تعلق گرفتن جایزه «سیمون دوبووار» به کمپین یک میلیون امضاء، مسایل تازه ای پیش روی اعضا و فعالان کمپین قرار گرفت: یکی از مسایل آن بود که اعضای کمپین ناگزیر شدند که برای نخستین بار، برای انتخاب نماینده ای جهت عزیمت به فرانسه (برای دریافت لوح تقدیر سیمون دوبووار) تصمیم بگیرند، زیرا در طول دو سال و نیم که از عمر کمپین می جایزه سیمون دوبوار که به کمپین یک میلیون امضا اهدا شدگذرد، اولین مرتبه است که جایزه ای معتبر، نه به یک عضو، بلکه به کل کمپین تعلق گرفته است. این امر، اعضای کمپین را بر آن داشت که برای نخستین بار، سیستمی دموکراتیک و حداقلی، به منظور انتخاب یک «نماینده» از طرف کل کمپین، به وجود آورد.

 

پس از بحث و گفتگو، پیشنهاد این که خانم سیمین بهبهانی به عنوان «نماینده کمپین یک میلیون امضاء» برای دریافت لوح تقدیر سیمون دوبووار به فرانسه عزیمت کنند به رای گذاشته شد و با توافق همگانی پذیرفته شد. سیمین بهبهانی روز سه شنبه اول بهمن ماه ۱۳۸۷ ساعت ۷ ونیم صبح تهران را به مقصد پاریس (به منظور دریافت جایزه سیمون دوبووار) ترک کرد.