شهروند- وزیر مسکن انتاریو، کریس بالارد قول داد که به زودی از قانونی که به موجب آن نظارت و کنترل بیشتری بر روی اجاره در این استان انجام خواهد شد، پرده برداری می کند. به گفته ی بالارد وضعیت کنونی در استان انتاریو اصلا قابل قبول نیست و این که شهروندان این استان در حال حاضر با فشار زیادی برای پرداخت اجاره روبرو هستند بسیار ناراحت کننده است و باید سریعا جلوی آن گرفته شود.

بر همین اساس قرار بر این است تا قوانینی ایجاد شود که بر اساس آنها کنترل بهتری بر روی اجاره بهای خانه ها انجام شود. از زمان روی کار آمدن بالارد، کارکنان وزارت مسکن انتاریو تحقیقات زیادی را بر روی افرادی که در انتاریو اجاره می دهند انجام داده اند.

وزیر مسکن می گوید که زمان دقیق تغییرات بر روی اجاره مسکونی مشخص نیست، اما تمام تلاش او و سازمان بر این است تا این تغییرات هرچه سریع تر اعمال شود. اجاره دهندگان جوان و کسانی که از قشر کم در آمد جامعه هستند بسیار تحت فشار وضعیت کنونی اجاره بهای مسکن و اجاره قرار دارند تا جایی که بسیاری از آنها با خطر از دست دادن مکان زندگی شان مواجه هستند و خریدن یک خانه که قبلا حدود ۵ سال برنامه ریزی نیاز داشت هم اکنون بالای ۱۵ سال برنامه ریزی و پس انداز کردن نیاز دارد.