شهروند- حدود ۳۰ تا ۴۰هزار کانادایی در ایالات متحده ی آمریکا کار می کنند و همه ی این افراد از بین متخصصان با تجربه ی فراوان در زمینه های کاری خود هستند. تاکنون این افراد می توانستند تحت ویزایی که بر اساس قانون NAFTA وجود دارد و ویزای TN نامیده می شود به راحتی و هر زمان به ایالات متحده سفر کرده و به کار و حرفه ی خود بپردازند، اما هفته ی گذشته گروهی از پرستاران حرفه ای کانادایی برای عبور از مرز با مشکل مواجه شدند و در ابتدا با تمدید ویزای کار آنها موافقت نشد. به این پرستاران گفته شد که بر اساس تغییرات در قوانین مهاجرتی ایالات متحده آمریکا این افراد نیاز دارند که برای دریافت ویزای H-1B که یک ویزای کار موقت است و شامل همه ی کشورهای دنیا می شود اقدام کنند. بعد از پیگیری های بسیار زیاد  وکلا، سرانجام این پرستاران توانستند ویزای کار خود را تمدید کرده و وارد خاک آمریکا شوند.

مقامات مرزی به این افراد گفته بودند که باید صلاحیت آنها بر اساس قوانین جدید دوباره بررسی شود و آمریکا به این میزان نیروی کار پرستار نیاز ندارد. این تغییرات ممکن است بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار دهد. گرفتن ویزای H-1B حدود ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ دلار آمریکا هزینه دارد و همین امر عرصه را بر بسیاری تنگ می کند. بسیاری از منتقدان این تغییرات می گویند که ایالات متحده با این اقدامات بسیاری از نیروی کار متخصص خود را در زمینه های مختلف از دست خواهد داد و این امر بیش از همه به ضرر آمریکا است.