سعید چوبک

برای استقبال از احمدی نژاد! راهی نیویورک هستیم

کتاب رسالت ما محبت است و زیبایی/تا زهدان خاک/از تخمه کین/ بار نبندد (شاملو)

 یک سال از سفر اعتراض و همبستگی به نیویورک می گذرد، سفری که بن مایه اش عشق بود و از چشمه لایزال آزادی سیراب می شد . یک سال گذشت،  یک سالی که ملت ایران قلب در مشت، اشک در چشم و پای در میدان برای نجات از بختکی که بر روی زندگی و هستی  اش افتاده بود به پا خاست. میلیون ها انسان آزادیخواه سرتاسر جهان از یک طرف سبعیت و وحشیگری لشگریان خونریز جمهوری اسلامی را دیدند و از طرفی دختران و پسران زیبای ایرانی که با متانت و در عین حال استقامت بی نظیری پیام آزادیخواهی و حق طلبی خود را فریاد می کردند.

به راستی امروز در جهان ملتی را سراغ دارید که جوانانش  برای رفع تبعیض و تلاش برای حقوق شهروندی شان این چنین هزینه بدهد و از پای ننشیند. تظاهرات میلیونی روزهای اول تقلب بزرگ که با سکوت و بردباری همراه بود، دنیا را به تحسین واداشت. رمزی که در آن سکوت بود با حمله وحشیانه پاسداران ولایت هویدا شد.

گرفتند، کشتند، تجاوز کردند و از نامردمی چیزی کم نگذاشتند و آنهم به فرزندان ملتی که سوار بر کجاوه اعتمادی مذهبی، این ناکسان را از هیچ به همه چیز رسانده بود. پدرانی که هزینه اعتماد بی جا به ملایان بی آزرم و وقیح می پرداختند، مادرانی که با فروش گوشواره و گلوبندهایشان خمینی را حمایت کرده و این سمبل بی عاطفگی و ستم تاریخ را پشتیبانی کردند و او از اعتماد و سرمایه مالی آنها گورستانی عمیق شیار زد که هنوز پس از سی سال بهت و ناباوری از سیمای کریه تاریخی اش برداشته نشده است.

بار دیگر در تدارک سفر نیویورک هستیم. قول داده بودیم که راهی را که آغاز کرده ایم تا غایت مقصود طی کنیم، راه آزادی و استقلال کشورمان شادی بخش ترین و غرورآفرین ترین مسیرهاست اگر چه پر سنگلاخ و پر هزینه، اما برای آنان که برای به دنیا آمدن خود معنا و مفهومی قائلند، و می خواهند جهان را به قدر همت و فرصت خویش معنا ببخشند، حلاوت و شیرینی خود را دارد. بی دلیل نیست که از آسمان آزادی ایران هر شب ستاره ای به زیر می کشند و  باز این آسمان غرق ستاره هاست.

در این یک سال تجربه کردیم و آموختیم که تنها در یک بستر عرفی و سکولار است که راه آزادی هموار می شود. آموختیم که آسمان اندیشه های مذهبی برای اداره کشور از سقف کوتاهی برخوردار است که حتی دین باوران هم مجال و توان زیست و بقا در این عرصه را ندارند. آموختیم به جامعه ای بیندیشیم که حق و حقوق شهروندی حرف اول را بزند. جویای پاسخ های زمینی برای پرسش های این جهانی مان باشیم. دیگر افیون جواب های آسمانی راهگشای جوانان فرهیخته ایران که بی اغراق به لحاظ علمی شانه به شانه پیشرفته ترین جوانان کشورهای پیشرفته جهان می سایند، نیست.

اکنون در تدارک این سفر سمبلیک و اعتراضی هستیم. رئیس دولتی خونریز به نیویورک می آید که بار دیگر دروغ و پلشتی تاریخی افکار واپسگرایش را غرغره کند. بی شک جهانیان به خوبی واقفند که این حقیر مردک ارزش این همه تلاش را ندارد، ولی آنچه اهمیت دارد”نه” بزرگ ما به سفیر رژیم غارتگر و تجاوزگر به حقوق انسانی مردم ماست. نهال سفر سال گذشته نیویورک در زمینی کاشته شد که باور داشت اختلاف در نظر ما نمی تواند و نباید مانع از اتحاد در عمل ما شود و حاصل آن سفر پیوندی شد که هنوز باور وحدت و کار مشترک سرلوحه حرکت امروز ماست.

اکنون این ما و ملت ما و یک کارنامه سیاه و شرمساری جبران ناپذیر برای رژیم فاسد اسلامی، اکنون جوانان ایران و آینده ای پر مخاطره، اکنون ملت ایران و لحظه تاریخی، اکنون تصمیم گیری ملت ایران برای در جا زدن در قاب پوسیده حکومت مذهبی و یا گشایش سپهر سیاسی ایران بر حکومتی عرفی و سکولار، جامعه ای بی تبعیض که پایان می دهد به انسان درجه دوم بودن، نقطه پایانی به تبعیض قومی، تبعیض جنسیتی، تبعیض نژادی، تبعیض طبقاتی، تبعیض مذهبی و هزاران تبعیض ریز و درشتی که در نهاد حکومت مذهبی نهفته است.

اکنون وقت آنست که دست مذهب و هرگونه ایدئولوژی از عرصه خصوصی مردم کوتاه شده، حریم خود را بشناسد و به مسجد و کلیسا و کنیسه….. کوچ کرده و جایگاه روحانی خود را بازیابد و افکار اعتقادی و ایمانی خود را به دیگر باورمندان دینی و غیر دینی دیکته نکند، که به باور ما حکومت مذهبی بیشترین ستم را در وهله اول به باورمندان واقعی ادیان روا می دارد.

رنگارنگی حضور نحله فکری گوناگون در سفر سال گذشته این امید را در ما زنده کرد، که شدنی است، کافی است که باور کنیم و از برج عاج تفرعن و خودخواهی خود فرود آییم و در دریای بیکران عشق و آزادی میهن عزیزمان حل شویم.

ما در تدارک سفری دیگر هستیم، زیرا که باور داریم که تنها دل مشغولیمان آزادی و رهایی کشورمان از چنگال ددمنشان تاریک اندیش حاکم بر ایران است.

شکست سیاسی ایدئولوژیک نظام حاکم بر ایران نوید پیروزی ملت ایران برای فردای آزاد و روشن خویش است.

حضور و پشتیبانی همگی در تدارک این سفر ضمانتی است در وحدت همه نیروها برای رسیدن به ایرانی سرفراز.

 

زنده باد ایرانی آباد، آزاد و سکولار

 ندای صلح و آزادیتورنتو

  آگوست ۲۰۱۰

 

  

 

nedayeazadi170@gmail.com