مهمترین اصلی که در ابتدا بایستی به آن پرداخت آن است که نیازهای شخصی فرد بیمه شده را بررسی کرد. برای مثال سرپرست خانواده که قاعدتا در یک نهاد اقتصادی فعالیت می کند و می تواند مالک سهم  کوچکی  از  یک شرکت  تولیدی یا خدماتی باشد و از طرفی دارای خانواده ی  ۴ نفره متشکل از دو فرزند و همسر و خودش است، به قرار ذیل قابل  Financial Needs Analysisمحاسبات نیازهای مالی بیمه ای تشخیص است:

۱- حفظ استانداردهای مصرفی خانواده پس از فوت سرپرست

یکی از ساده ترین روش محاسباتی آن است که با توجه به نرخ بهره و اطلاع از نرخ تورم دریابیم که چه سرمایه ای توان پاسخگویی به ایجاد درآمد سالیانه فرد متوفی را دارد. برای نمونه اگر سرپرست خانواده ماهی۵ هزار دلار درآمد داشته است چه سرمایه ای با چه نرخ بهره ای (و توجه به نرخ تورم) قادر است این درآمد را ایجاد کند.

۲- میزان درآمدهای جانبی و بدهی های جاری شخص در محاسبه آورده می شود

اطلاع یافتن از آرزوهای تحقق نیافته فرد مورد نظر پس از فوت چیست؟ آیا هزینه تحصیل دانشگاه فرزندان خود را پس انداز کرده و یا بایستی در محاسبات این ارقام نیز آورده شود؟

۳-آیا سرمایه خاصی را برای ایجاد کار برای فردی و یا برای اختصاص دادن به سازمان خیریه ای در نظر گرفته است؟

۴-هزینه های مراسم سوگواری و موارد مشابه تعیین و در محاسبات آورده می شود.

۵- یکی از مهمترین مواردی که در ابتدای تعیین نیاز بیمه ای بایستی به آن توجه شود سن فرد بیمه شده است و تشخیص این مسئله که پوشش بیمه ای طراحی شده بایستی موقت(۵ یا ۱۰ ساله) یا دائم (تا آخر عمر یا اصطلاحا ۱۰۰ ساله) باشد.

در مراحل نهایی شدن طرح مشخص شود که توان فرد بیمه شده برای پرداخت حق بیمه چقدر است و به چه نحو می تواند از منابع داخلی این مبلغ را به شرکت بیمه تخصیص  دهد.

مبحث دیگری که در حاشیه به آن پرداخته می شود مزیت چند وجهی بودن بیمه های عمر است .برای روشن شدن موضوع منظور را برای همان نمونه ای که مطرح شد عنوان می نماید.

فرض بفرمائید که همان خانواده ۴ نفری ملاک عمل هستند و سال گذشته ضمن بهره مندی از مزایای وام مسکن اقدام به خرید آپارتمانی کرده اند و سرپرست خانواده همانطورکه مطرح شد مدیریک نهاد اقتصادی و دارای یک سهم کوچک در شرکت مربوطه نیز می باشد. نیازهای بیمه ای این فرد به قرار ذیل خلاصه می شود:

۱-بیمه عمر به میزان وامی که از بانک دریافت کرده (با مدت معین باز پرداخت وام ۲۵یا ۳۰ ساله) و ذینفع این بیمه نامه فردی است که بعد از فوت سرپرست خانواده سرمایه بیمه عمر را بابت بدهی وام مسکن به بانک مربوطه ارائه می کند تا آپارتمان از رهن بانک خارج شود در اینگونه موارد معمولا همسر فرد بیمه شده تعیین می شود.

۲-چنانچه فرد مورد نظر فوت کند قطعا در شرکتی که به فعالیت مشغول بوده وقفه ای پیش می آید و احتمال دارد تا مدت زمان خاصی نتواند کسی را جایگزین ایشان کنند پس این ضرر و زیان قابل بیمه کردن است و شرکت مزبور با اتکاء به نفع بیمه ای می تواند تا سرمایه معین و زمان تعیین شده (مثلا تا بازنشستگی در سن ۶۵ سالگی) وی را بیمه کند.

این مورد به بیمه عمر مدیران کلیدی معروف است.

۳-در صورت فوت یک شریک یا سهامدار در شرکت شاید بقیه شرکاء نخواهند با ورثه سهامدار متوفی در همان شرکت سهیم باشند، لذا با خرید بیمه عمر به جای ارائه سهام شرکت به ورثه، نسبت به ارائه سرمایه بیمه عمر متوفی به ورثه اقدام می کنند و در مقابل سهام پول بیمه (سرمایه) به بقیه شرکاء در شرکت منتقل می شود.

بیمه عمر برای صاحبان سهام”Buy & sell “

۴-بیمه عمر برای برآورده شدن آرزوها و آمال فرد متوفی

هر فردی در طول حیات خود احتمال دارد که بخواهد بعد از فوتش مدرسه ای یا مرکز عام المنفعه ای به نامش ساخته شود و یا سرمایه ای را برای شروع کاری به فردی اختصاص دهد و یا به یکی از مراکز خیریه کمکی کند این مطلب قابل تحقق است و ذینفع بیمه نامه پس از فوت آن موسسه یا فرد خواهد شد.

همانگونه که ملاحظه فرمودید برای هر نفر لازم است چندین نوع بیمه نامه طراحی شود تا ریسک های متفاوت تحت پوشش قرار گیرند.