گفت وگو با مجید عبدالرحیم پور از اعضای رهبری سازمان چریک های فدایی خلق ایران و عضو سابق شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت

۸ آبان ماه ۱۳۲۸ در شهر سراب واقع در استان آذربایجان شرقی متولد و بزرگ شده است. دبستان و دبیرستان را در این شهر تحصیل کرد. در سال ۱۳۴۹ به دانشگاه ارومیه رفت و در رشته مهندسی کشاورزی مشغول به تحصیل شد تا اینکه پس از یک سال به دلیل فعالیت های سیاسی دستگیر شد. یک سال را در زندان گذراند و پس از آزادی از زندان دوباره به دانشگاه رفت اما مجددا پس از چند ماه دستگیر شد و یک سال و نیم دیگر را در زندان گذراند. پس از آزادی در تابستان ۱۳۵۳ به سازمان چریک های فدایی خلق پیوست و از اسفندماه ۵۳ به زندگی مخفی روی آورد. اولین خانه ی تیمی را با مهدی فوقانی و گلرخ مهدوی در رشت تجربه کرد تا خرداد ۵۵. تا اینکه با ضربه به سازمان، شاخه ی رشت متلاشی شد و آنها به تهران رفتند. مجید مجددا با سازمان ارتباط گرفت. حمید اشرف او را به مشهد فرستاد و او به فعالیت هایش در این شهر ادامه داد تا اینکه در اواخر سال ۱۳۵۵ با مرضیه (شمسی) شفیع همرزمش در خانه تیمی آشنا شد. بعد از انقلاب در سال ۱۳۵۸ این دو باهم ازدواج کردند. سه فرزند دارند، دو پسر و یک دختر. پسر بزرگش در تهران به دنیا آمده و دو فرزند دیگر در خارج کشور. آنها ساکن آلمان هستند و با هم روی تاکسی خودشان کار می کنند.

مجید عبدالرحیم پور و مرضیه شفیع به مناسبت چهل و ششمین سالگرد حماسه سیاهکل به دعوت سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت در تورنتو به کانادا  آمدند و در این مراسم که ۱۱ مارچ ۲۰۱۷ برگزار شد، سخنرانی کردند.

پس از این برنامه، مجید عبدالرحیم پور در دفتر شهروند به پرسش های فرح طاهری در مورد وضعیت فعلی سازمان و دیدگاهش در مورد مسائل روز و اپوزیسیون پاسخ داد.

این گفت وگو را ببینید.