به طور کلی کلیه افراد مقیم در کانادا ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند. حتی اگر بدهی مالیاتی ندارید؛ فایل کردن اظهارنامه ی مالیاتی می‌‌تواند برای شما امتیاز‌های زیادی داشته باشد. ۵ دلیل عمده ذیل را با هم مرور می کنیم:

۱. چنانچه بدهکار مالیاتی هستید، و یا می‌‌خواهید طلب مالیاتی خود را دریافت کنید!

اگر شما برای همه و یا بخشی از یک سال مالیاتی ساکن کانادا باشید؛ جهت بازپرداخت بدهی مالیاتی و یا دریافت مطالبات مالیاتی خود نیاز به فایل کردن اظهار نامه مالیاتی دارید.

۲. مطالبه مالیات های اضافه یی که از درآمد (حقوق) شما کم شده است!

مالیات بردرآمد و حقوق در کانادا به صورت سالانه محاسبه می‌گردد. به همین دلیل ممکن است مالیات‌های اضافی از حقوق شما برای مدتی که کار نکرده باشید کسر شده باشد. این امکان وجود دارد که از درآمد (حقوق) شما مالیات‌های اضافه، کم شده باشد که می‌توانید با تسلیم اظهارنامه بخش اضافه پرداختی را مطالبه نمایید.

۳. از مزایای مالیاتی موجود بهره مند شوید!

بخشی از هزینه های شخصی شما می‌تواند به صورت مالیات برگشتی مطالبه گردد از جمله هزینه ورزش و حفظ سلامت جسمانی فرزندانتان، HST/GST، و کمک هزینه خانوارهای کم درآمد.

 ۴- امکان استفاده از حساب پس انداز بازنشستگی ( RRSP )

اگر شما درآمد داشته اید، می‌توانید به حساب بازنشستگی خود مبلغی بریزید. در این صورت درآمد خالص شما پایین تر نشان داده می‌‌شود. اگر در طی‌ سال از مبلغ ریخته شده در این حساب استفاده نکنید، این عدد را در سالهای بعد می‌توانید استفاده کنید.

۵. استفاده از هرگونه هزینه تحصیلی از جمله  شهریه  و یا هزینه ی کتاب های درسی‌  و امکان انتقال این هزینه ها به سالهای آتی

در صورت نداشتن در آمد کافی‌ برای استفاده از امتیاز‌های مالیاتی، شما می‌‌توانید آنها را در سالهای بعد استفاده و یا به یکی‌ از اعضای دیگر خانواده منتقل کنید.

توجه:

به یاد داشته باشید که  به طورمعمول اظهار نامه‌های مالیاتی برای سال ۲۰۱۶ باید پیش از ۳۰ آوریل ۲۰۱۷  فایل شوند، اما به دلیل هم روز بودن ۳۰ آوریل با یک شنبه‌ (که تعطیل می‌‌باشد)، اگر اظهار نامه ی مالیاتی شما در آن روز به دست  CRA برسد، شما مشکلی‌ پیدا نخواهید کرد. همچنین در صورتی‌ که مهر پست در روز ۱ می ۲۰۱۷ و یا پیش از آن به فایل پستی شما خورده باشد نیز، مشکلی‌ وجود نخواهد داشت.

اگر شما اظهارنامه ی مالیاتی خود را به موقع فایل نکنید، بسیاری از مزایای فوق الذکر ممکن است دچار تاخیر و یا کاملا قطع شوند

*حسین تراز و شهناز بالازاده حسابداران رسمی و خبره کانادا از حسابداری H&STaraz  هستند.

Hstaraz.com