پنج تن از فعالان کارگری و در بند طی نامه ای به رئیس جمهوری برزیل خواستار حمایت او از حقوق انسانی خود شدند. متن این نامه را در زیر می خوانید:

حضور پرزیدنت داسیلوا، رییس جمهور محترم برزیل

با گرم ترین و صمیمانه ترین درودها برای شما و مردم برزیل

عالی جناب، ما امضاءکنندگان و حمایت کنندگان این نامه می دانیم که شما راه دشوار رسیدن به دموکراسی را از پایه ای ترین سطوح مبارزات سندیکایی تا سر حد فدراسیون های سراسری کارگری برزیل و در عرصه های سیاست جهانی با همراهی آرای مردم دموکرات و آزادی خواه برزیل طی نموده اید. ما جمعی از فعالان اتحادیه ای و سندیکایی، عقیدتی و سیاسی که صرفاً به دلیل انجام وظایف شغلی و سندیکایی و آرایمان در زندان های جمهوری اسلامی محبوس شده ایم، ملاحظه کردیم که شما از حقوق انسانی یک زن و مادر ایرانی دفاع نموده و حتی آماده دادن پناهندگی به نامبرده شدید. دیدن چنین برخورد بشر دوستانه ای ما را بر آن داشت تا از شما بخواهیم که برای بهتر شناختن مقاماتی که در ایران خود را دوستان شما معرفی می کنند بخواهید تا نسبت به رعایت حقوق انسانی و آزادی ما اقدام نمایند، هر چند که برخورد و جواب آنها برای آزادی آن خانم هم گوشه ای از رعایت حقوق بشر توسط این آقایان را به شما و جهانیان نشان می دهد .

عالی جناب داسیلوا، به عنوان بخشی از نمایندگان کارگری ـ روشن فکری صنوف و مشاغل گوناگون از شما به عنوان یک عضو اتحادیه ها و فدراسیون های کارگری و یکی از رهبران ملت های بزرگ کشورهای جهان و خصوصاً آمریکای لاتین با آن سوابق آزادی خواهانه و عدالت جویانه، می خواهیم که از مقاماتی که در کشور ما خود را دوست شما معرفی می کنند بخواهید که تمام زندانیان اتحادیه ای، کارگری، سیاسی و عقیدتی را آزاد نمایند. با طرح چنین درخواست دوستانه ای شما شناخت بیشتری از این مقامات به دست می آورید .

در خاتمه بهترین آرزوهای خود را برای شما و مردم برزیل در راه رسیدن به موفقیت های بیشتر ابراز می داریم .

 زنده باد همبستگی بین المللی زحمت کشان و آزادی خواهان

اسامی امضاءکنندگان : منصور اسانلو، عضو IFT / حشمت الله طبرزدی، عضو اتحادیه دانشجویان و دانش آموختگان ایران/ رسول بداغی، عضو IEO /رضا رفیعی، عضو IJF /عیسی سحر خیز، عضو IJF