شهروند ـ برای نخستین بار ممکن است یک سناتور برای برقراری ارتباط جنسی با یک دختر زیر سن قانونی از عضویت در سنا اخراج شود. کمیته ی اخلاقی مجلس سنا پس از دو سال تحقیق و بررسی در این زمینه، نتایج تحقیقاتش را ارائه داد و قرار است که طی دو هفته ی آینده اعضای سنا نسبت به ماندن یا اخراج سناتور دان مردیت تصمیم بگیرند.

دان مردیت(Don Meredith) 52 ساله، سناتور از تورنتو، که کشیش هم بوده، زمانی که دانش آموزان از خارج کشور از اتاوا بازدید داشتند، در کلیسا با این نوجوان که در آن زمان ۱۶ ساله بوده آشنا می شود. رابطه ی آنها تا بعد از ۱۸ سالگی این زن که از او با عنوان خانم M نام برده شده، ادامه می یابد. سناتور مردیت به این زن قول کار داده بوده است.

در گزارش کمیته اخلاقی سنا آمده است: مردیت مناسب سناتور بودن نیست. مردم نیازمند این باور هستند که یک سناتور حامی ضعفا، اقشار آسیب پذیر و صدای بی صدایان باشد.

ظرف این دو سال که تحقیقات در جریان بوده، حقوق و مخارج دفتر، غذا، مسافرت و دیگر هزینه های دان مردیت بالغ بر ۶۰۰هزار دلار بوده است که از جیب مالیات دهندگان کانادایی پرداخت شده است.