شهروند-  این هفته طی مراسم ویژه ای که در وینی پگ و با شرکت بیل مورنو، وزیر دارایی دولت فدرال و حضور گروهی از مقامات برگزار شد، از اسکناس های جدید ده دلاری کانادا رونمایی شد.

 

 این اسکناس ها که در چرخه اسکناس های کانادا به جریان افتاد، یک روی آن عکسی از چاپ شده است. ویولا دزدموند زن سیاهپوستی  ست که ۷۲ سال پیش در سالن سینمای نیوگلاسکو در قسمتی نشست که ویژه سپید پوستان بود.خانم ویولا دزدموند به منظور مقابله و مبارزه با تبعیض نژادی دست به این کار زد. ماموران او را از آن قسمت بیرون کردند و پس از محاکمه در دادگاهی به جرم قانون شکنی جریمه هم شد. اما این عمل خانم دزدموند سبب تشویق اعضای جامعه آفریقایی –کانادایی برای مبارزه علیه نژادپرستی شد و در نهایت به مرور تبعیض نژادی از میان رفت.

طرف دیگر اسکناس های ده دلاری جدید عکسی از «موزه حقوق بشر » وینی پگ چاپ شده است. بیل مورنو اول بار در روز ۸ مارس ۲۰۱۸ اعلام کرد که از میان پیشنهادهای بسیار زیاد، عکس خانم دزدموند برای چاپ روی اسکناس های ده دلاری انتخاب شده است و از آن زمان تاکنون مراحل تهیه این اسکناس جدید طی شده تا این که این هفته رونمایی و منتشر شده است.