و من در چشمِ خرگوشم

نوشته سعید یوسف 

(تأملاتی در مقولاتی)

برای تهیهٔ کتاب می‌توانید به سایت آمازون (زیر نام Saeed Yousef) مراجعه کنید.