شهروند ـ امیلی سه ساله، لوسی ۲۰ ماهه و توماس ۵ ماهه خواهر و برادران ژنتیکی هستند که هرکدام در شهرهای مختلف کانادا و در سه خانواده ی مختلف زندگی می کنند. این سه خانواده در شهرهای همیلتون، تورنتو و کیچنر انتاریو ساکن هستند و هر چند ماه یک بار کنار یکدیگر جمع می شوند تا بتوانند زمینه ای باشند برای آشنایی فرزندانشان که خواهر و برادرند.

داستان بچه دار شدن این سه خانواده در نوع خود بسیار جالب است. این سه خانواده که هر سه از عدم بارداری رنج می بردند سرانجام موفق شدند تا از طریق سیستم لقاح مصنوعی که در اصطلاح IVF نامیده می شود به آرزوی خود دست یافته و هریک طعم شیرین مادر شدن را بچشند. برای کمک به این مادران یک تخمک و یک اسپرم در محیط آزمایشگاهی بارور شده و نطفه ی جنین ایجاد شده به بدن یکی از این مادران منتقل شد و پس از موفقیت این مادر تصمیم گرفت که اضافه ی نطفه های ایجاد شده از تخمک و اسپرم یکسان را به مادرانی که مانند او نگران بچه دار شدن هستند اهدا کند و این چنین بود که طی یک عملیاتی که به قول پزشک معالج بسیار نادر است این خواهران و برادران ژنتیکی در سه خانواده ی مختلف متولد شدند و هم اکنون به شادی و خوشی در کنار خانواده های خود زندگی می کنند.