شهروند- سارا عثمان، زن اهل وینی پگ، با اجازه ی دادگاه ممنوعیت نشر نام خود را کنار گذاشته است تا از این طریق به دیگر زنانی که داستان زندگی مشابهی دارند، این فرصت و شهامت را بدهد که جلو بیایند، از خودشان دفاع کنند و به بهبود خودشان کمک کنند.

سال گذشته شوهر سابق سارا در اتاق نشیمن و اتاق خواب خانه ی او دوربین های مخفی نصب کرده است و با بازپخش تصاویر این دوربینها زندگی خصوصی سارا را برای بسیاری از افراد و فامیل به نمایش گذاشت.

این مرد در فوریه ی سال جاری در دادگاه متهم و به دو سال زندان و جریمه ی نقدی محکوم شد. اما این برای سارا کافی نبود. او تصمیم گرفت گروهی را به نام “دایره ی بدون شرم” (Shameless Circle ) تشکیل دهد. در این گروه زنانی شرکت می کنند که داستان مشابهی دارند و از جرم مشابهی آسیب دیده اند. این زنان که در روزهای یک شنبه در مرکزی در دان تاون وینی پگ گرد هم می آیند، داستانشان را برای هم تعریف می کنند و به یکدیگر کمک می کنند تا با آسیب های روانی چنین اتفاقی کنار بیایند. این افراد در تلاشند تا شرم را کنار بزنند و از حقشان دفاع کنند و به زنانی که قربانی شرم هستند جرأت و شهامت حرف زدن و جلو آمدن بدهند.