شهروند ـ روز سه شنبه از یک سند ۴۱۹ برگی تغییرات در قوانین کار در انتاریو پرده برداری شد که بر اساس آن ۱۷۳ پیشنهاد برای بهبود قوانین کار در انتاریو ارائه شده است. بر اساس این پیشنهادات ارائه شده تمام نیروی کار انتاریو باید از دستمزد یکسان برای کار یکسان صرف نظر از حالت قرارداد آنها، تمام وقت، نیمه وقت و یا موقتی، برخوردار باشند.

همچنین بسیاری از مشاغل مانند معلم سرخانه، مهندسین معمار، متخصصین قانون، متخصصان دندان و پزشکی و کارگران مزرعه باید تحت پوشش اتحادیه قرار بگیرند و درخواست ها در رابطه با تعطیلات و مرخصی باید گسترش و بهبود یابد.

کاتلین وین در پی پرده برداری از این سند اعلام کرد که دولت به زودی برای بررسی و انجام این پیشنهادات گام برخواهد داشت و وعده می دهد که انتاریو به استانی تبدیل شود که در آن افراد شاغل و خانواده هایشان در آرامش کامل بوده و از مزایای کاری فراوانی بهره مند شوند.

گزارشات فراوانی حاکی از آن است که بسیاری از مشاغل در کانادا و بویژه در انتاریو به دلیل پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر در خطر قرار گرفته اند و کارمندان این مشاغل نگران از دست دادن شغل و درآمد خود هستند و بسیاری از افراد برای تامین مخارج خود به انجام چندین کار نیمه وقت روی آورده اند. بر اساس این سند پیشنهادی جدید قرار است به وضعیت تمام این مشاغل و کارمندان آنها رسیدگی و جرایمی برای کارفرمایان متخلف در نظر گرفته شود.