شهروند- در پی حمله ی تروریستی دوشنبه شب در کنسرت آریانا گرانده در منچستر انگلستان که منجر به کشته شدن ۲۲ نفر و زخمی شدن ۵۹ نفر شد مقامات کانادایی از جمله جاستین ترودو، نخست وزیر، وزیر امنیت عمومی، شهردار تورنتو، نخست وزیر انتاریو و بسیاری دیگر در پیام های جداگانه ای مراتب ناراحتی و تاثر خود را اعلام کردند و هریک به طریقی بیان کردند که در این فاجعه ی دردناک در کنار خانواده های قربانیان و مردم منچستر ایستاده اند. آنها از کانادایی های مقیم انگلستان درخواست کردند که از حضور در مناطقی که در وضعیت هشدار قرار دارد پرهیز کنند و وعده دادند که با تمام قوا برای تامین امنیت شهروندان کانادایی ایستاده اند.

این حمله ی وحشیانه توسط جوانی به نام سلمان عابدی انجام شده است که متولد و بزرگ شده انگلستان است. این شخص در ارتباط با یک زنجیره ی بزرگ تر تروریستی بوده است و داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است.

مقامات کانادایی می گویند که کانادا کشور امنی است و تا کنون هشدار جدی تروریستی در آن مشاهده نشده است، اما دولت کماکان در حالت نیمه آماده باش قرار دارد و از تمامی شهروندان می خواهد که در صورت مشاهده ی هرگونه رفتار خارج از عرف سریع به نیروی پلیس خبر دهند.