شهروند- گزارشات و شواهد حاکی از آن است که قرار است از سال ۲۰۱۸ امکانی در نظر گرفته شود تا شناسنامه ها برای افراد متقاضی بدون ذکر جنسیت در انتاریو صادر گردد. هم اکنون گواهینامه و کارت بهداشت افراد متقاضی  بدون ذکر جنسیت در استان انتاریو صادر می شود، اما تصمیمی برای شناسنامه گرفته نشده است و افراد نمی توانند تقاضای صدور شناسنامه بدون ذکر جنسیت را بدهند. بررسی ها در این زمینه ادامه دارد و قرار بر این است تا در تابستان امسال تمامی جوانب این امر بررسی شده و در صورت امکان از سال ۲۰۱۸ این امکان در اختیار افرادی که خواهان حذف جنسیت از شناسنامه های خود هستند به آنها داده شود.

این اقدام در پی درخواست یک فیلمساز کانادایی که بر اساس گزارشات پزشک جنسیت ندارد و خواستار این است تا جنسیت نوشته شده در شناسنامه اش حذف گردد، انجام شد.

این فیلمساز معتقد است که او و انسان هایی مانند او که به طور ژنیتیکی در هیچکدام از گروه مرد و یا زن قرار نمی گیرند این حق را دارند که در شناسنامه شان این حق برای آنها رعایت شود و در غیر این صورت در حق آنها اجحاف شده است. این افراد می خواهند که به جای خانم و آقا از پیشوندهایی برای بردن نام آنها استفاده گردد که در آن جنسیت افراد اهمیتی ندارد و مشخص نشده است.