شهروند- برای اولین بار در تاریخ کانادا قرار است تا طی قراردادی بین دو حزب سبز و نیودمکرات، یک دولت اقلیتی در استان بریتیش کلمبیا برای چهارسال آینده بر سر کار آمده و امور دولت را دست بگیرد. انتخابات استان بریتیش کلمبیا در کمال ناباوری هیچ برنده ی ویژه ای نداشت و حزب لیبرال که برای مدت ۱۶ سال حزب برنده ی این استان بود نتوانست کرسی های مورد نیاز برای تشکیل دولت حداکثری را در دست بگیرد. حزب لیبرال توانست در انتخابات ۹ می امسال تعداد ۴۳ کرسی مجلس را در این استان از آن خود کند؛ در مقابل حزب نیودمکرات با کسب ۴۱ کرسی در ردیف دوم ایستاد و برای اولین بار در تاریخ کانادا حزب سبز با کسب سه کرسی تعیین کننده ی تعادل قدرت در این انتخابات بود.

در حالی که کریستی کلارک، رهبر حزب لیبرال در این استان در حال بررسی و تصمیم گیری برای تشکیل دولت اقلیت خود بود، رهبران دو حزب سبز و نیودمکرات، جان هورگان و اندرو ویور با یکدیگر دست دادند و تصمیم خود را مبنی بر بستن یک قرارداد و ایجاد یک دولت اقلیتی برای چهارسال آینده در این استان اعلام کردند.

کلارک در پی این اخبار اعلام کرد که مردم بریتیش کلمبیا باید بدانند که چنین قراردادی می تواند عواقب گسترده ای برای این استان به همراه داشته باشد. جزییات این قرارداد بین دو حزب سبز و نیودمکرات هنوز اعلام نشده است و قرار است بعد از نهایی شدن و مشاوره با کارشناسان حزب به طور رسمی اعلام شود.

جالب است بدانیم برای اولین بار است که حزب سبز در تاریخ کانادا به طور رسمی در دولت نقش ایفا می کند. رهبران این دو حزب می گویند که اگرچه بحث و مذاکره درباره ی ائتلاف بین دو حزب همچنان ادامه دارد، اما تاکنون تصمیمی برای ائتلاف گرفته نشده است و این دو حزب می خواهند نشان بدهند که یک دولت اقلیتی که بر اساس یک قرارداد بر سر کار بیاید می تواند کارآمد باشد.