شهروند- علی شریفیان: نخست وزیر لیبرال پیشین کانادا که از چهره های متشخص، اثرگذار، کارساز و محبوب تاریخ کاناداست، روز شنبه ۱۱ ژانویه ۸۰ ساله شد و هنوز سالم و بسیار فعال است. ژان کریتین که در شهر کوچک Shawinigan کبک به دنیا آمده یک سیاستمدار خودساخته و کم نظیر تاریخ سیاسی کانادا است. کریتین به عنوان رهبر حزب لیبرال موفق شد چهار دوره متوالی این حزب را به دولت اکثریت برساند و از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۳ نخست وزیر و رهبر کانادا بوده است.

Jean-Chretien

یکی از مهمترین تصمیمات ژان کریتین مخالفت با حمله آمریکا به عراق در بهار ۲۰۰۳ بود. او در پاسخ به درخواست جرج بوش (پسر) برای همکاری و شرکت کانادا در این جنگ در مجلس کانادا با یک جمله از درگیر شدن کانادا در این جنگ جلوگیری کرد. او گفت: «ما شرکت نمی کنیم!» و این جمله کوتاه کریتین در تاریخ کانادا برای همیشه ثبت شد و یادگار او خواهد ماند. کریتین با وجود فرانسه زبان بودن، یکی از برجسته ترین فدرالیست های تاریخ کانادا است. پس از کناره گیری کریتین هنوز لیبرال ها موفق نشده اند دوباره در کانادا به قدرت برسند.