"ختنه" – یا به عبارت دقیق‌تر ناقص‌سازی جنسی – دختران برخی گروه‌های مهاجر مسلمان در هلند و مشاهده این موارد موجب شده است که دولت هلند دست به  … 

شماره ۱۲۱۵ ـ پنجشنبه  ۵ فوریه ۲۰۰۹


 

شهرزاد نیوز: "ختنه" – یا به عبارت دقیق‌تر ناقص‌سازی جنسی – دختران برخی گروه‌های مهاجر مسلمان در هلند و مشاهده این موارد موجب شده است که دولت هلند دست به تدابیر جدیدی در مبارزه با این معضل فرهنگی بزند. در آماری که اخیرا منتشر شده، تاکنون ۴۴ مورد ختنه در میان دختران خانواده‌های سومالیایی و اتیوپیایی مقیم هلند دیده شده است.

از آن جایی که در هلند "ختنه" دختران ممنوع می‌باشد، برخی از مهاجران مسلمان یا به شکل غیرقانونی و یا در حین سفر به کشورهای محل تولد خود اقدام به ناقص‌سازی دختران خود می‌کنند. کشورهای مسلمان آفریقایی در زمره مواردی هستند که "ختنه" دختران در آن‌ها دیده می‌شود.

به موجب لایحه‌ای که از سوی وزیر بهداشت هلند به پارلمان این کشور ارجاع داده شده است، از این پس از والدین مهاجری که احتمال داده می‌شود در هنگام مسافرت به کشورهای محل تولد خود و تحت فشار اقوامشان مجبور به "ختنه" دختران خود گردند، تعهدی گرفته می‌شود. والدین قبل از سفر متعهد می‌گردند که دختران خود را "ختنه" نکنند. 

اما از آنجا که این تعهد به تنهایی کارساز نیست، اقدام دیگری نیز در نظر گرفته شده است. دختران این خانواده‌های مهاجر در مدارس و توسط پزشک مدارس هر چند وقت یک بار معاینه می‌شوند تا از عدم ناقص‌سازی جنسی آنها اطمینان حاصل شود.

لایحه پیشنهادی وزارت بهداشت با موافقت پارلمان و با استقبال سازمان‌ها و گروه‌های زنان مواجه گشته است. گفته می شود که این نحوه برخورد به چنین معضلی با الهام از روشی است که سال‌هاست در فرانسه اجرا شده و توانسته است موفقیت‌هایی در مبارزه با "ختنه" دختران به دست آورد.