فرانسه آمادگی پذیرش تعدادی از زندانیان گوانتانامو را دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشور در زمره معدود کشورهای اروپایی است که پذیرش تعدادی از زندانیان  …


شماره ۱۲۱۵ ـ پنجشنبه  ۵ فوریه ۲۰۰۹رادیو فرانسه: فرانسه آمادگی پذیرش تعدادی از زندانیان گوانتانامو را دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشور در زمره معدود کشورهای اروپایی است که پذیرش تعدادی از زندانیان گوانتانامو را در خاک خود اعلام کرده است.


 

با این حال، گروهی از صاحبنظران معتقدند که این کار مسائل متعدد حقوقی و سیاسی حل نشده ای را برای فرانسه به وجود خواهد آورد.

برنار کوشنر، وزیر امور خارجه فرانسه از آمادگی فرانسه برای پذیرش تعدادی از این زندانیان خبر داد تا از فرمان بسته شدن زندان گوانتانامو توسط باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا استقبال کند.

از دویست و چهل و پنج زندانی که هنوز در این اردوگاه آمریکایی بسر می برند، به عقیده سازمان های غیر دولتی، حدود شصت نفر را می توان آزاد کرد، ولی آن ها را به دلیل خطر مورد تعرض قرار گرفتن در کشورهای خود، نمی توان به سرزمین های مبدا گسیل داشت.

به عقیده خبرگزاری فرانسه، در این جاست که موقعیت و جایگاه حقوقی این افراد در کشورهای اروپایی باید مورد بحث قرار گیرد.

زندانیان مقیم گوانتانامو، از ملیت های مختلف از جمله یمنی، افغانی، سعودی، الجزایری، تونسی و چینی هستند.