شهروند- آزاده داودی: گلن موری ، ۵۹ ساله، روز دوشنبه از سمت خود به عنوان وزیر محیط زیست و تغییرات آب و هوای انتاریو استعفا کرد. موری که مدتی شهردار شهر وینی پگ بود، یکی از وزرای کلیدی کابینه کاتلین وین به شمار می رفت و در زمان استعفا در کانادا حضور نداشت. او در بیانیه ای که از مقر دولت در کویینز پارک قرائت شد اعلام کرد که تصمیم دارد تا از سیاست استانی فاصله بگیرد.

گلن موری بلافاصله از کابینه منفصل خواهد شد و از کاتلین وین خواسته است تا به سرعت برای جانشینی او شخصی را انتخاب کند. او برای مدت چند هفته به عنوان MPP حضور خواهد داشت تا روند استعفا و جانشینی انجام شود.

گلن موری یکی از اولین مقامات سیاسی همجنسگرا در کاناداست و از این لحاظ کاتلین وین او را  پیشگام و سنت شکن برمی شمرد.  موری به عنوان یک وزیر بسیار فعال بر برنامه ۵ ساله دولت برای مبارزه با گازهای گلخانه ای و تغییرات آب و هوایی ناشی از آن نظارت مستقیم داشته و در این زمینه فعالیت های بسیار زیادی را انجام داده است.

کاتلین وین می گوید که اگرچه از دست دادن این مهره اساسی برای او بسیار ناراحت کننده است، اما به تصمیم موری احترام می گذارد.

براساس قوانین انتاریو طی شش ماه پس از خالی شدن موقعیت شغلی در کابینه باید انتخابات برای انتخاب فرد دیگر برگزار گردد،  مگر این که انتخابات سراسری دیگر در این مدت قریب الوقوع باشد. از آن جایی که انتخابات بعدی دولت در تاریخ ۷ جون ۲۰۱۸ برگزار خواهد شد بنابراین نگرانی های زیادی در دولت انتاریو برای صرف هزینه ای زیاد برای انتخاب جانشین موری وجود دارد. به عنوان راه حلی فوری برای رفع این نگرانی ها، کاتلین وین با تغییرات کوچکی آقای پیتر میلکزین ، MPP ناحیه اتوبیکو – لیک شور، را به سمت وزیر مسکن ارتقا مقام داد.

همچنین خانم کاتلین وین برای جلوگیری از ایجاد هزینه ی انتخابات برای دولت، آقای کریس بالارد، وزیر مسکن و مسئول استراتژی کاهش فقر را به جانشینی آقای موری برگزید.