گزارش تورنتو استار مورخ دوم فوریه، فرد مظنون به تیراندازی در ایستگاه مترو اوزگود روز اول فوریه توسط نیروهای پلیس شناسایی و دستگیر شد.  


شماره ۱۲۱۵ ـ پنجشنبه  ۵ فوریه ۲۰۰۹


 

به گزارش تورنتو استار مورخ دوم فوریه، فرد مظنون به تیراندازی در ایستگاه مترو اوزگود روز اول فوریه توسط نیروهای پلیس شناسایی و دستگیر شد. کرت جان ، ۲۱ ساله متهم به شلیک سه گلوله در ایستگاه پر تردد مترو، در روز ۲۲ ژانویه است. قربانی این حادثه یک جوان ۱۹ ساله بوده که گلوله به ناحیه زانو  و شکم او اصابت کرده و پس از این حادثه به سرعت به بیمارستان منتقل شده است.


 

جان پس از دستگیری به بخش ۳۱ پلیس تورنتو واقع در فینچ و هایوی ۴۰۰  منتقل و وکیلش نیز به او ملحق شد. او با فاصله کمی از وقوع جرم دستگیر و به ۱۲ جرم از جمله مبادرت به قتل محکوم شد.

گمان می رود جان و قربانی هر دو مسافر اتوبوس خیابان جین به سمت دانزویو بوده اند.  و احتمالا بین آنها مشاجره ای صورت می گیرد. و پس از آن هر دو جوان سوار مترو می شوند و تیراندازی صورت می گیرد. از دیگر اتهامات جان شلیک گلوله ای در سال گذشته بوده که سبب بروز سی و هفتمین قتل جولای گذشته شده است.

در لیست جرایم او می توان به دزدی و سرقت اتومبیل نیز اشاره کرد.