شهروند- آزاده داودی:  روز شنبه و یک شنبه هفته گذشته روزهای بسیار شلوغ و پر دردسری برای فرودگاه پیرسون، شلوغ ترین فرودگاه کانادا بودند. به دلیل کمبود کارمندان برج مراقبت، بسیاری از پروازها با لغو و تاخیر های طولانی مواجه شدند. به گفته ی سخنگوی Nava Canada ، سازمان خصوصی سیستم کنترل ترافیک هوایی پیرسون، هم اکنون این بخش با مشکل جدی کمبود کارمند مواجه است. اگرچه بسیاری از افراد در حال حاضر در حال آموزش دیدن برای این بخش هستند، اما آماده شدن برای کار در بخش به زمانی حدود ۲ سال نیازمند است و در این زمان بسیاری از کارمندهای قدیمی بازنشسته می شوند. همچنین بسیاری از کارمندان حال حاضر برج مراقبت بیشتر از زمانی که باید و می توانند کار کرده اند و حتی اگر بخواهند امکان این که بیشتر از این میزان در هفته ساعات کاری داشته باشند، ندارند.

در سال ۲۰۱۶ حدود ۴۵۶۰۰۰ پرواز از این فرودگاه به مقاصد مختلف داخلی و خارجی انجام شده است و آمارها نشان از آن دارد که شمار پروازها در این فرودگاه روز به روز در حال افزایش است. تاخیر زیاد و کنسل شدن بسیاری از پروازها بویژه در تابستان که هم مردم مسافرت بیشتری می کنند و هم بسیاری از کارمندان فرودگاه به تعطیلات می روند امری اجتناب ناپذیر است.